Bratislavský kraj

– komplexné poradenstvo v komerčných nehnuteľnostiach
– starostlivosť a budovanie silných vzťahov s klientmi
– vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
– tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
– negociácia obchodných / nájomných zmlúv
– prieskum trhu a aktivít konkurencie

– pripravovanie klientskych rokovaní a prezentácií
– identifikovanie potenciálnych kľúčových klientov
– budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov
– zodpovedanie za splnenie stanovených cieľov
– monitorovanie konkurenčných aktivít
– vypracovávanie cenových kalkulácií

– koordinácia aktivít pri expedícii tovaru a colných formalít
– denná komunikácia so zahraničnými zákazníkmi
– zodpovednosť za riadenie a kontrolu procesov
– pohyblivá pracovná doba
– 13. – 14. plat
– home office