Bratislavský kraj

– komunikovať s klientmi, predajcami a internými entitami
– prijímanie a zaznamenávanie faktúr dodávateľov
– spracovanie mesačných výdavkov zamestnancov
– kontrolu výdavkov kreditnej karty
– fakturáciu jednotlivých oddelení
– vyúčtovanie služobných ciest

– vypracovanie stratégie a realizácie jednotlivých projektov
– zabezpečovať prípravu dokumentov, zmlúv, stanovísk
– starostlivosť o hladký priebeh realitných projektov
– zodpovednosť za realizáciu obchodných rokovaní
– technická podpora prípravy v rámci projektov
– koordinácia a supervízia projektového tímu

– príprava rozpočtov navrhovaných technických riešení TZB
– navrhovanie a spracovania dizajnových kritérií a zadaní
– zodpovednosť za projektovú dokumentáciu
– navrhovanie inovatívnych “smart” riešení
– optimalizovanie projektového procesu
– ponúkaný plat 1400-1900 € (brutto)

– oznamovanie prepráv zákazníkom týkajúcich dodávok
– komunikácia s oddelením s oddelením kvality
– komunikácia s oddelením plánovania výroby
– spracovávanie objednávok od zákazníkov
– vystavovanie prepravných dokumentov
– organizovanie špeciálnych prepráv

– uvoľňovanie výroby na začiatku pracovnej zmeny
– koordinácia a riadenie práce na montážnej linke
– organizácia práce na zverenej pracovnej zmene
– kontrola dodržiavania pracovných postupov
– vedenie dochádzky zmenových pracovníkov
– overovanie účinnosti nápravných opatrení

– koordinácia aktivít pri expedícii tovaru a colných formalít
– denná komunikácia so zahraničnými zákazníkmi
– zodpovednosť za riadenie a kontrolu procesov
– pohyblivá pracovná doba
– 13. – 14. plat
– home office