Nitriansky kraj

– pravidelná analýza nedostatkov a predkladanie návrhov
– člen projektových tímov pre nábeh nového výrobku
– podieľanie sa na príprave technickej dokumentácie
– množstvo školení a ďalšieho vzdelávania
– práca so stabilným, zabehnutým tímom
– motivujúce finančné ohodnotenie