Manažment (manufacturing+ finance)

– vypracovanie stratégie a realizácie jednotlivých projektov
– zabezpečovať prípravu dokumentov, zmlúv, stanovísk
– starostlivosť o hladký priebeh realitných projektov
– zodpovednosť za realizáciu obchodných rokovaní
– technická podpora prípravy v rámci projektov
– koordinácia a supervízia projektového tímu