Obchod/ Nákup/ Marketing

– komplexné poradenstvo v komerčných nehnuteľnostiach
– starostlivosť a budovanie silných vzťahov s klientmi
– vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
– tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
– negociácia obchodných / nájomných zmlúv
– prieskum trhu a aktivít konkurencie

– pripravovanie klientskych rokovaní a prezentácií
– identifikovanie potenciálnych kľúčových klientov
– budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov
– zodpovedanie za splnenie stanovených cieľov
– monitorovanie konkurenčných aktivít
– vypracovávanie cenových kalkulácií