Výroba – Produkcia/ Logistika

– sledovanie všeobecne platných právnych predpisov
– vykonávať preventívne kontroly dodržiavania BOZP
– evidovať, vyhodnocovať, vyšetrovať pracovné úrazy
– zabezpečovať stav zodpovedajúci legislatíve
– zúčastňovanie sa na vnútorných auditov
– dohľad nad dodržiavaním BOZP & PO

– oznamovanie prepráv zákazníkom týkajúcich dodávok
– komunikácia s oddelením s oddelením kvality
– komunikácia s oddelením plánovania výroby
– spracovávanie objednávok od zákazníkov
– vystavovanie prepravných dokumentov
– organizovanie špeciálnych prepráv

– zhotovovanie súčiastok z dodaného materiálu
– vykonávanie predpísanej operácie postupu
– upnutie obrobku, vykonávanie korekcií
– nastavenie a výber rezného náradia
– poskytnutie ubytovania
– dvojzmenná prevádzka