– vedenie projektov od dopytu až po odovzdanie do série
– denná komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi
– vývoj komponentov pre automobilový priemysel
– reportovanie všetkých hľadísk projektu
– vzdelávací program, jazykové kurzy
– spolupráca s R&D oddelením

– podpora pri implementácií nových výrobných prostriedkov
– návrh výrobného procesu, kapacitné plánovanie výroby
– vytváranie a upravovanie technickej dokumentácie
– technické poradenstvo v prípade porúch strojov
– vytváranie FMEA, spolupráca na 8D reportoch
– komunikácia a prebierka s dodávateľmi

– spolupráca s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti
– koordinácia projektového tímu ( cca 5- 6 pracovníkov )
– aktívna komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi
– reportovanie všetkých hľadísk projektu
– zastrešenie výrobných projektov
– technická podpora predaja

– implementovanie systémov na zvyšovanie produktivity
– účasť na procese zavádzania produktu do výroby
– zdokonaľovanie dodávateľského procesu
– oslovovanie potenciálnych dodávateľov
– kontrola kvality dielov u dodávateľov
– zaistenie kvality dodávaných dielov

– oznamovanie prepráv zákazníkom týkajúcich dodávok
– komunikácia s oddelením s oddelením kvality
– komunikácia s oddelením plánovania výroby
– spracovávanie objednávok od zákazníkov
– vystavovanie prepravných dokumentov
– organizovanie špeciálnych prepráv

– zhotovovanie súčiastok z dodaného materiálu
– vykonávanie predpísanej operácie postupu
– upnutie obrobku, vykonávanie korekcií
– nastavenie a výber rezného náradia
– poskytnutie ubytovania
– dvojzmenná prevádzka

– podpora pri implementácií nových výrobných prostriedkov
– komunikácia a prebierka s dodávateľmi prostriedkov
– vytváranie a upravovanie technickej dokumentácie
– kapacitné plánovanie jednotlivých výrobných línii
– vytváranie FMEA, spolupráca na 8D reportoch
– návrh výrobného procesu

– Riešenie reklamácií zákazníkov pomocou 8D reportov
– Zabezpečenie kvality prichádzajúcich dielov
– Posúdenie a realizovanie požiadaviek zákazníka
– Registrácia a monitorovanie nevyhovujúcich materiáloch
– Podávanie návrhov na zlepšenie kvality
– Podpora externých auditov

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

 Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov