Lokalita

Konštruktér

Ukončené vzdelanie: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Záujem o lokalitu: Zvolen, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Nástup možný: Dohodou

Projektový manažér, Obchodno-technický manažér

Ukončené vzdelanie: STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Záujem o lokalitu: Bratislava a blízke okolie
Nástup možný: Dohodou

Inžinier kvality, SQA, Špecialista logistiky

Ukončené vzdelanie: STU Trnava, Materiálovotechnologická fakulta
Záujem o lokalitu: Trnava, Piešťany, Bratislava, Nitra
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžinier, Vedúci technického oddelenia

Ukončené vzdelanie: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Záujem o lokalitu: Trenčiansky kraj
Nástup možný: Dohodou

Inžinier kvality, SQA

Ukončené vzdelanie: SPŠ dopravná Bratislava, Doprava a preprava
Záujem o lokalitu: Bratislava, Trnava, Nitra
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžinier, Technológ

Ukončené vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Strojné inžinierstvo
Záujem o lokalitu: Bratislavský kraj
Nástup možný: Dohodou

Technológ, Procesný inžinier

Ukončené vzdelanie: STU, Materiálovotechnologická fakulta
Záujem o lokalitu: Žilina
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžinier, Technológ

Ukončené vzdelanie: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky
Záujem o lokalitu: Trenčiansky kraj
Nástup možný: Dohodou

Vedúci zmeny

Ukončené vzdelanie: Súkromná obchodná akadémia
Záujem o lokalitu: Bratislavský kraj, Malacky
Nástup možný: Dohodou

Inžinier vstrekovania plastov, Konštruktér na oddelení vstrekolisov

Ukončené vzdelanie: Stredná priemyselná škola Partizánske, Strojárstvo
Záujem o lokalitu: Nitra, Prievidza, Trenčín
Nástup možný: Dohodou

Nákupca

Ukončené vzdelanie: Stredné odborné učilište, Technický a ekonomický asistent
Záujem o lokalitu: Čadca, Kysucké Nové Mesto
Nástup možný: Dohodou

Industrial Engineer, Quality Manager

Ukončené vzdelanie: Technische Universitat Wien, MBA for Automotive Indursty
Záujem o lokalitu: Nitra, Nitriansky kraj
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžinier, Technológ

Ukončené vzdelanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Technická fakulta
Záujem o lokalitu: Trenčiansky kraj, Nitra
Nástup možný: Dohodou

Projektový manažér, Inžinier kvality

Ukončené vzdelanie: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Materiálové inžinierstvo
Záujem o lokalitu: Záhorie
Nástup možný: Dohodou

Projektový manažér, Launch koordinátor

Ukončené vzdelanie: STU, Materiálovotechnologická fakulta, Materiálové inžinierstvo
Záujem o lokalitu: Trnava
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžinier, Projektový manažér, Technológ

Ukončené vzdelanie: Združená stredná priemyselná škola, Strojárstvo
Záujem o lokalitu: Bratislava, Pezinok, Senec, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Nitra
Nástup možný: Dohodou

Plánovač výroby

Ukončené vzdelanie: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Záujem o lokalitu: Košický, Preošovský kraj
Nástup možný: Dohodou

Corporate treasurer, Portfolio manager

Ukončené vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Záujem o lokalitu: Celé Slovensko
Nástup možný: Dohodou

Procesný inžiner, Technológ, Elektrotechnický inžinier

Ukončené vzdelanie: Vysoké účení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky
Záujem o lokalitu: Žilina, Bratislava
Nástup možný: Dohodou

Manažér kvality

Ukončené vzdelanie: STU Bratislava, Fakulta chemickej technológie
Záujem o lokalitu: Nitriansky kraj
Nástup možný: Dohodou

Vedúci údržby, Inžinier údržby

Ukončené vzdelanie: STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Záujem o lokalitu: Považie - Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Nástup možný: Dohodou


  • 1
  • 2
X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial