INFORMÁCIE

Vymieňajme si informácie. O pozícii, o Vašich očakávaniach, o Vašich možnostiach, Vašich potrebách. Stáva sa nám, že kandidát odíde z Vášho pohovoru zmätený, pretože v prvom kole pohovoru s nami nedostal informáciu o tom, že cestovať do zahraničia bude 40% svojho pracovného času, alebo že nebude využívať angličtinu napriek tomu, že ju vyžadujete. Tieto informácie by sme ocenili, aby sme pre Vás vybrali tých najlepších kandidátov a nestrácali Váš čas.

EFEKTÍVNY POHOVOR

Efektívny pohovor je IN!:) predovšetkým hovoríme o technických pozíciách, kde vieme urýchliť výberový proces tým, že už na prvom kole u Vás môže byť prítomný hiring manager spolu so zástupcom z HR oddelenia/ Vami. Na tieto pohovory máme pravidelne najlepší ohlas?

OZNAČENIE SPOLOČNOSTI

Týka sa to minimálneho množstva spoločností, ale predsa. Často riešime zle označenie spoločnosti, nejasný prístup k spoločnosti. Kandidáti blúdia po priemyselných parkoch, meškajú a nervóznejú. Ak je to čo i len trošku vo Vašich možnostiach, pripravte pre kandidátov orientačné mapky, detail prístupu k Vám podľa rozpoznateľných značiek.

TESTOVANIE

Excel testy, osobnostné testy, testovanie vedomostnej úrovne jazykov, konštrukčné úlohy.. .sú obľúbenou súčasťou pohovorov. Kandidáti sa prostredníctvom nich vedomostne aj osobnostne posúvajú a nevnímajú ich ako príťaž. Práve naopak. Testy by mali mať svoju logiku a zmysel.

SPÄTNÁ VÄZBA

Spätná väzba je dôležitá, to Vy isto viete. Včasná spätná väzba a aj spätná väzba „Nehodí sa nám do tímu, napriek pozitívam kandidáta“ JE SPÄTNÁ VÄZBA a vráti sa Vám minimálne na povedomí o značke Vašej spoločnosti. „Bol som tam na dvoch kolách pohovoru a nedali mi spätnú väzbu o výsledku“ , nie je dobrá vizitka.

SPÄTNÁ VÄZBA VOL 2

Dať kandidátovi feedback po pohovore o dva, tri týždne je naozaj veľmi neskoro. Úspešné výberové konania sa uzatvárajú do 3 dní od posledného kola pohovoru.

KONTAKT

Podpis v emaily s Vašim kontaktným údajom. Nezabudnite pripojiť svoj telefonický kontakt. V prípade, že by na pohovor meškali alebo ho chceli presunúť.

REALITA

Našim úspešne umiestneným kandidátom zasielame po troch mesiacoch dotazník spokojnosti, v ktorom sme si už pár krát prečítali, že informácie o pracovnom mieste a procesoch v spoločnosti nekorešpondujú s reálnou náplňou práce a reálnymi procesmi v spoločnosti. Oboznámte kandidáta s realitou pracovného miesta, nech s ním môžete rátať aj po troch mesiacoch skúšobnej doby, resp. vyfiltrujete si tým uchádzačov s reálnym záujmom pracovať u Vás.

CHCETE DAŤ PONUKU, ALE!

Čakáte na rozhodnutie hiring mangerov… Radi by sme videli ešte ďalších kandidátov, na porovnanie. HR by smerovalo ponuku, technické oddelenie nie, prípadne naopak. Zjednotiť výberový proces, vystupovať jednotne, nerozhodovať „proti sebe“ .

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial