Lokalita

– spracovanie výsledkov kalibrácie
– tvorba a aktualizácia metrologickej dokumentácie
– zabezpečovanie externej kalibrácie
– vykonávanie internej kalibrácie meradiel
– komunikácia s dodávateľmi

– kontrola nákladov, tvorba odhadov pre mesačné úzávierky
– administrácia obchodných zmlúv, colných a daňových dokladov
– reporty, analýzy a štatistické zisťovanie – príprava a konsolidácia
– capex workflow, účtovanie investícií, zaraďovanie majetku
– spolupráca pri tvorbe biznis plánov, budgetov a predpovedí.

– plánovanie zásob výrobkov v sklade
– kontrola, optimalizácia výrobkov v sklade
– komunikácia so zákazníkmi ohľadom stavu zásob
– dohľad nad dodávkami tovaru
– anglický jazyk na komunikatívnej úrovni

– špecifikácia funkcií dielov a modulov
– plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie testov
– vypracovanie špecifikácií, plánovanie skúšok
– využitie rôznych metód zabezpečenia kvality
– komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami

– zodpovednosť za vedenie komplexnej DPH agendy
– dohľad nad zákonom o dani z pridanej hodnoty
– posudzovanie jednotlivých účtovných prípadov
– zodpovednosť za spracovanie daňových priznaní DPH a súvisiacich dokumentov
-príprava podkladov k zrážkovej dani a refundácia zahraničnej dane

– riadenie systému vykonávaním bežnej údržby
– riadenie jednotlivých pracovísk s ohľadom na lakovacie kabíny
– natieranie dielov a posúdenie, či je diel natretý podľa výkresu
– spolupráca pri definovaní riešení správy obrobkov na lakovacích reťaziach
– rozvíjanie schopnosti posúdiť estetické výsledky lakovaných výrobkov

– zavádzanie nových produktov do výroby
– vývoj efektívnych testovacích metód
– pomoc pri definovaní špecifík a výbere technológií
– podpora riadenia výroby, tvorba testovacích inštrukcií
– podpora pri implementácii činnosti a nástrojov štíhlej výroby

– akvizícia nových klientov a starostlivosť o zákazníkov
– komplexné riadenie projektov v spolupráci s ostanými oddeleniami
– vyjednávanie výhodných podmienok zmlúv a dohôd
– dodržiavanie obchodnej a cenovej politiky spoločnosti
– získavanie informácií o projektoch, konkurencii a situácii na trhu

– úzka komunikácia s oddelením dizajnu
– schvaľovanie dokumentácie (CAD výkresy, špecifikácie, kusovníky)
– analýza a kontrola technických problémov produktov
– zodpovednosť za výber komponentov pre daný produkt
– spracovanie a kontrola dokumentácie jednotlivých produktov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial