Lokalita

– odstraňovanie závad na automatických linkách
– zabezpečenie údržby a opráv na strojných zariadeniach (elektronika, mechanika)
– návrhy na technické zlepšenia
– hlásenie a riešenie technických problémov vo výrobe
– anglický jazyk na komunikačnej úrovni

– zodpovedať za predaj zverených kategórií a služieb v sieti ČS
– výber dodavateľov v tendroch s podporou centrálneho nákupu
– zodpovednosť za stanovovanie štandardov predaja zverených kategórií
– vyhľadávanie lokálnych príležitostí rozvoja tovaru a služieb v pobočkách ČS
– aktívna komunikácia v anglickom jazyku a predošlá skúsenosť na pozícii

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– zabezpečovanie zákazníckej kvality
– komunikácia so zákazníkmi a riešenie reklamácií
– zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu (QRK, SPC)
– tvorba kvalitatívnych dokumentov: 8D, Control Plan, PPAP
– zaškoľovanie výrobných pracovníkov po reklamácii

– schválenie externe dodávaných dielov na začiatku série
– dodávateľské produktové a procesné zmeny (PPAP)
– tvorba plánu auditov definovaných dodávateľov
– rozvoj dodávateľov
– zodpovednosť za prevzatie dodávateľských 8D
– sledovanie procesu nákladov na reklamácie dodávateľov

– vykonávanie prieskumu trhu a hodnotenie podobných produktov
– spolupráca s inžinierskym a marketingovým oddelením
– dokumentujte všetkých fáz výskumu a vývoja
– zavádzanie a udržiavanie testovacích postupov
– komunikácia v anglickom jazyku

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial