Lokalita

– starostlivosť a kompletizácia zložiek zamestnancov
– zabezpečenie pravidelných povinných školení
– správa dochádzkového systému
– príprava všetkých dokumentov
– HR marketing

– analyzovanie problémov vo výrobnom procese
– využívanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti
– staroslivosť o existujúce výrobné procesy
– zavádzanie nových výrobných procesov
– bohatý sociálny program

– starostlivosť o stroje, nástroje, zariadenia linky
– informovanie nadriadeného o všetkých zásahoch
– zapájanie sa a organizovanie potrebných stretnutí
– opravy, prípadné úpravy a zmeny
– práca na dve zmeny

– príprava výrobnej a výkresovej dokumentácie
– návrh a modelovanie mechanických častí
– spolupráca s vývojovým centrom
– návrh zlepšení a úprav výrobkov
– platená dovolenka

– inzercia pozícii + aktívne oslovovanie kandidátov
– samostatná realizácia výberových konaní
– vyhľadávanie kandidátov + pre-screening
– starostlivosť o zverené projekty
– rôzne marketingové aktivity

– programovanie riadiaceho softvéru (PLC, HMI)
– vývoj a validácia nových softvérových modulov
– implementácia požiadaviek Industry 4.0
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a skúšky

– inzercia pozícii + aktívne oslovovanie kandidátov
– samostatná realizácia výberových konaní
– vyhľadávanie kandidátov + pre-screening
– starostlivosť o zverené projekty
– personálna agenda

– vyvíjať a popisovať vlastnosti plazmového generátora
– realizácia výpočtov, analýz prúdenia médií
– koordinácia nastavenia a priebehu testov
– spracovanie údajov z odborných zdrojov
– organizácia stretnutí s externými odborníkmi

– ideové návrhy, ich realizácia na základe požiadaviek
– zodpovednosť za popis dokumentácie ohľadom návrhov
– vytváranie a realizácia konštrukčných návrhov
– dohliadanie na výrobu a montáž zariadenia
– elektrotechnické osvedčenie § 20

– realizácia SW a HW testov elektronických systémov
– tvorba dokumentácie k elektronickým systémom
– ovládanie programovania mikroprocesorov
– vývoj a testovanie softvéru
– platná vyhláška min. § 22

– tvorba ideových návrhov v oblasti mechatroniky
– vyhodnotenie, úprava a prezentovanie návrhov
– výpočet statiky vrtnej veže, optimalizácia riešenia
– výpočet dynamických zaťažení mechanizmov
– znalosť systému Catia