Lokalita

– starostlivosť o obchodné vzťahy s obchodnými partnermi
– akvizícia potenciálnych nových obchodných partnerov
– legislatívne poradenstvo pre existujúcich klientov
– plnenie stanovených obchodných cieľov
– sledovanie konkurenčných aktivít a situácie na trhu

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu
– zlepšovanie existujúcich operácií zahŕňajúc nové metódy a postupy
– hľadania spôsobov ako znížiť výrobné náklady a riešenie technických problémov
– spolupráca s oddelením R&D a nákupu
– aktívna účasť na projektoch zameraných na elimináciu strát

– spolupráca na interných IT projektoch
– zodpovednosť za inštaláciu ERP systémov
– zodpovednosť za inštaláciu pokladničných systémov
– riešenie prevádzkových problémov IT systémov
– komunikácia s dodávateľmi HW a SW a IT služieb

– podpora s správa SAP modulov (SD, PP, MM, FI/CO)
– podpora a správa aplikácie EDI
– participácia na tvorbe Blueprintov pre nové procesy
– zavádzanie nových procesov do SAP
– návrh a realizácia efektívnych riešené vzniknutých problémov

– „custom“ design z pohľadu elektrického a systemového designu
– zodpovednost za elektrický design, resp. schémy zapojenia, kabeláž, a pod.
– zodpovednosť za celkovú funkčnosť hotového dizajnu
– spolupráca s mechanickým inžinierom, ktorý zabezpečí mechanický dizajn
– anglický jazyk na aktívnej úrovni

– vývoj testovacích postupov pre podporu nových produktov
– implementácia testovacích postupov pre všetky fázy konečného testovania
– poskytovanie a plánovanie školení pre zamestnancov
– spolupráca s ostatnými oddeleniami, ako R&D, inžiniering a i.
– udržiava testovacie postupy pre všetky fázy konečného testovania

– testovanie správneho fungovania riadiaceho systému
– vytvárania overených testovacích procedúr
– rozvoj a implementácia nových postupov
– výkon test a dokumentácia
– spolupráca na medzinárodnej úrovni

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial