Lokalita

– tvorba a zavádzanie architektúry testovania
– testovanie metodológie
– výsledky testov premietnúť do výrobných zmien
– zabezpečenie kvality SW a HW výstupov
-denná komunikácia s device tímom a aplikačným tímom

– navrhovanie mechanických častí
-tvorba a kontrola dokumentácie k produktu
-vylepšenie, aktualizácia a kontrola strojných výkresov
-analýza a riešenie technických problémov
– práca s ERP systémom Oracle

– plánovanie výroby výrobkov na základe: dopytu, plánu predaja a stavov zásob na sklade
– práca so systémom SAP (MM a SD modul)
– zodpovednosť za optimálnu výšku skladových zásob
– zabezpečenie prepravy pre dovoz obchodného tovaru zo zahraničia
– forecasting výroby/predaja/importu v plánovacom programe – DFC

– nákup priameho aj nepriameho materiálu
– vyhľadávanie dodávateľov zariadení, strojov a služieb
– zabezpečenie dostupnosti materiálu
– podieľanie sa na rozhodovaní o výbere strategických dodávateľov
– neustále zlepšovanie a optimalizovanie procesu objednávania

– funkčné testovanie správneho fungovania
– vytváranie overených testovacích procedúr
– rozvoj a implementácia nových testovacích postupov
– výkon testov a dokumentácia výsledkov
– spolupráca s HW a SW odborníkmi na medzinárodnej úrovni

– návrhy riešení, testovanie a podpora projektu
– analýza a spracovanie technických a prevádzkových požiadaviek na ETCS zariadenia
– definovanie riešení a funkcionalít systému
– aktívny anglický jazyk
– výborné analytické a technické myslenie

– Úprava embedded SW na základe požiadaviek zákazníka
– Vývoj nového SW
– Oprava zistených chýb SW a jeho nedostatkov
– Zdokumentovanie SW požiadaviek
– Poskytovanie technickej podpory

– Koordinácia procesu lakovania
– Riešenie technických problémov v rámci nových a bežiacich projektov
– Účasť na príprave cenových kalkulácií pri nábehu nových projektov
– Navrhovanie optimálnych časových noriem
– Zodpovednosť za vyhotovenie skúšobných vzoriek

– riešenie problémov kvality v procese výroby a montáže
– komunikácia so zákazníkmi v oblasti kvality
– riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení
– implementácia nápravných opatrení v prípade reklamácií
– spolupráca pri tvorbe a aktualizácií dokumentov (kontrolný plán, SOA, FMEA)

– zaistenie kvality dodávania nakupovaných dielov
– spolupráca s kontrolórmi
– interné a externé audity systému podľa ISO/TS 16949
– komunikácia so zákazníkmi v oblasti kvality
– riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial