Svet

– Pisanie HMI programov pre farmaceutické baliace linky
– Testovanie HMI programov
– Implementácia HMI programov
– práca v stabilnej spoločnosti
– rôzne finančné benefity

– písanie programu v prostredí TIA portal (pre baliace linky vo farmaceutickom priemysle)
– testovanie PLC programu
– implementácia PLC programu (dohliadanie nad inštaláciou vyvinutého PLC programu do zariadenia)
– diagnostika a odstraňovanie porúch

– testovanie správnej výrobnej praxe
– testovanie správneho systému fungovania výrobných zariadení
– výkon validácie testovacích zariadení
– nastavovanie parametrov testovaných zariadení
– analýza problémov vo výrobnom procese

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial