Trenčiansky kraj

– zabezpečovanie zákazníckej kvality
– komunikácia so zákazníkmi a riešenie reklamácií
– zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu (QRK, SPC)
– tvorba kvalitatívnych dokumentov: 8D, Control Plan, PPAP
– zaškoľovanie výrobných pracovníkov po reklamácii

– schválenie externe dodávaných dielov na začiatku série
– dodávateľské produktové a procesné zmeny (PPAP)
– tvorba plánu auditov definovaných dodávateľov
– rozvoj dodávateľov
– zodpovednosť za prevzatie dodávateľských 8D
– sledovanie procesu nákladov na reklamácie dodávateľov

– návrh a úprava výkresov podľa dokumentačného systému
– zlepšovanie a aktualizácia mechanických výkresov
– dokumentácia výsledkov
– zabezpečenie zberu, analýzy a interpretácie dát

– porovnávanie nákladov a výhod s
– úzka spolupráca s finančným kontrolingom, R&D, inžinieringom
– spracovanie podkladov
– prezentácia analýz vedeniu
– aktívna práca s PC, najmä s MS Excel

– vyhľadávanie a otvárane nových obchodných príležitosti
– tvorba návrhu riešení a cenových ponúk
– prezentácia návrhov riešení a služieb u zákazníka
– budovanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi
– plnenie osobných predajných cieľov

– vytváranie reťazcov podľa hodnôt na skladoch výroby
– zodpovednosť za riadenie inventúry a správu SAP modulov
– implementácia dvoj a troj-krokových skladových príkazov
– participácia na riešení problémov
– práca s modulom WM

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial