Trenčiansky kraj

– vykonávanie analýz termodynamického prúdenia
– vykonávanie testov, spracovanie a analýza dát pre vývoj modelu
– technická podpora existujúcich výrobkov
– vytváranie projektovej dokumentácie
– spolupráca na projektoch s medzinárodným tímom

– návrh dizajnov pre zákazkovú výrobu
– kontrola a zodpovednosti za technickú dokumentáciu
– kvalifikácia nových typov výrobkov
– testovanie funkčnosti a spoľahlivosti výrobkov
– čítanie elektrotechnickej dokumentácie

– starostlivosť od pridelené projekty na kvalite
– zodpovednosť za problémy súvisiace s kvalitou
– vyhotovenie kontrolnej dokumentácie
– spolupráca s ostatnými oddeleniami
– audity

– spracovanie technologických postupov
– návrh zostavy montážnej linky a postupov
– zavádzanie zmien vo výrobnej dokumentácii
– zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti
– nastavovanie parametrov strojov a zariadení

– vytváranie elektrodokumentácie strojov a zariadení
– kooperácia s projektovým tímom
– spolupráca pri navrhovaní zariadení
– spolupráca pri montáži
– spolupráca pri výrobe

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial