Trenčiansky kraj

– zavádzanie nových produktov do výroby
– vývoj efektívnych testovacích metód
– pomoc pri definovaní špecifík a výbere technológií
– podpora riadenia výroby, tvorba testovacích inštrukcií
– podpora pri implementácii činnosti a nástrojov štíhlej výroby

– úzka komunikácia s oddelením dizajnu
– schvaľovanie dokumentácie (CAD výkresy, špecifikácie, kusovníky)
– analýza a kontrola technických problémov produktov
– zodpovednosť za výber komponentov pre daný produkt
– spracovanie a kontrola dokumentácie jednotlivých produktov

– riešenie vzniknutých problémov v oblasti kvality, ich analýza
– komunikácia so zákazníkmi, riešenie reklamácií
– zodpovednosť za kontrolnú dokumentáciu (QRK, SPC)
– tvorba kvalitatívnych dokumentov: 8D, Control Plan, PPAP
– komunikácia s ďalšími oddeleniami

– vývoj softvérových systémov
– zodpovednosť za včasné vykonanie pridelenej úlohy
– testovanie softvérovéých ​​dielov pre priemyselné roboty
– definovanie testovacích kritérií
– implementácia a integrácia priemyselných robotov

– vyhľadávanie a otvárane nových obchodných príležitosti
– tvorba návrhu riešení a cenových ponúk
– prezentácia návrhov riešení a služieb u zákazníka
– budovanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi
– plnenie osobných predajných cieľov

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial