Trnavský kraj

– určovanie priorít údržby nástrojov
– určovanie krátkodobých činností
– komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov
– tvorba potrebnej dokumentácie a pracovných postupov
– zlepšovanie strižných nástrojov

– vypracovanie finančných analýz a reportov
– analyzovanie finančných výsledkov spoločnosti
– spolupracovanie pri príprave rozpočtu
– spolupracovanie pri tvorbe finančných plánov
– analyzovanie a interpretovanie vzniknutých odchýlok od rozpočtu

– zavádzanie nástrojov na zvýšenie efektívnosti
– analýza príčin chýb vo výrobe
– tvorba a aktualizácia pracovných postupov
– dohľad a monitorovanie procesov
– zaškolovanie operátorov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial