Trnavský kraj

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– vykonávanie interných auditov kvality

– vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
– podpora výroby v prípade problémov s kvalitou výrobkov
– vykonávanie kvalitatívnych auditov na výstupe
– podporu vedúceho kvality pri validácii plánu kvality nových produktov
– práca v dvojzmennej prevádzke

– Starostlivosť o výrobné procesy
– Zavádzanie nástrojov na zvýšenie efektivity
– Zavádzanie nových výrobných procesov
– Analyzovanie problémov vo výrobnom procese
– Aplikácia metód SPC, FMEA, VSM

– vedenie tímu oddelenia
– tvorba, úprava a kontrola nových návrhov produktov v oblasti mechaniky, elektroniky a elektriky
– spolupráca pri realizácii týchto návrhov
– zodpovednosť za funkčnosť a bezpečnosť navrhovaných zariadení
– tvorba prototypov a experimentálnych zariadení

– payroll agenda
– plánovanie rozvoja zamestnancov
– spolupráca v oblasti recruitmentu, tréningov a vzdelávania
– budovanie vzťahov v rámci oddelení a zastrešenie životného cyklu zamestnanca
– príprava reportov, správa podkladov pre mzdy
– organizácia firemných akcií, prezentácia plánov a výsledkov

– riadenie spoločnosti
– zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s externými dodávateľmi
– radenie neustáleho zlepšovania závodu (výrobné procesy, pod. )
– stanovenie cieľov závodu a KPI a jeho monitorovanie
– aktívny anglický jazyk

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial