Trnavský kraj

– programovanie mikrokontrolérov ARM
– vytváranie softvérových knižníc
– práca s Cloud platformami
– aktívna spolupráca s HW tímom
– 3 ročná prax v odbore

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– transfer a spustenie novej výroby
– návrh a implementácia zlepšení
– príprava pracovných inštrukcií
– správa technickej dokumentácie

– koordinácia tímu 50 ľudí na oddelení lakovne a lisovne
– vytváranie reportov, forecastov (excel, SAP)
– plánovanie úkonov na bezproblémový chod oddelenia
– školenie pracovníkov
– príprava zmien, rozpočtu

– monitorovanie výsledkov kvality- interný audit
– riešenie problémov kvality
– ovládanie noriem ISO/TS
– zabezpečenie vstupnej kvality, monitorovanie dodávateľov
– spolupráca na implementácii APQP dokumentov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial