Trnavský kraj

– analýza rizík a aplikovanie preventívnych opatrení
– tvorenie a aplikovanie systémov a dokumentácie
– vykonávanie školení
– podpora oddelení výroby a údržby
– zavádzanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

– nastavovanie procesu montáže a rozloženie montážnych operácii
– nastavovanie linky pri výrobe nového produktu
– tvorenie elektronických pracovných postupov
– nastavovanie ergonomie pracoviska
– nastavovanie disponovania materiálu do výroby

– vykonávanie procesných analýz
– vyhodnocovanie dát z vlastných chemických rozborov
– navrhovanie riešenia chemicko-technologických problémov
– aplikácia endotermických rekcií na proces chladenia
– fyzikálno-chemický výpočet

– realizácia SW testov elektronických systémov
– testovanie softvéru
– vývoj elektronických komponentov
– vývoj a výroba komponentov elektroniky
– tvorba dokumentácie k navrhnutému softvéru

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
– zlepšovanie procesov
– zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– realizácie kvalitatívnych skúšok na vstupnej kontrole
– aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami

– kontrolovanie dodržiavania výrobných postupov
– kontrola výrobného procesu, technologického postupu
– vypracovávanie správ o kvalite
– hodnotenie a analýza nezhôd
– podieľanie sa na nových projektoch z hľadiska kvality

– programovanie a diagnostika “embedded softvéru”
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a testy zariadení
– tvorba/úprava vizualizácie procesov
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky

– zodpovednosť za správny chod testovacích zariadení
– meranie elektrických parametrov
– implementácia nových zariadení
– správa parametrov v AMS
– analýza meraných údajov

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial