Trnavský kraj

– Návrh a vývoj výrobkov, dielov a komponentov v spolupráci s projektovým tímom.
– technická komunikácia s dodávateľmi a oddeleniami
– vývoj 3D modelov a výrobných dokumentov, analýzy dizajnu a procesov
– koordinácia všetkých informácií o výrobku s príslušnými oddeleniami
– zodpovednosť za systematické plánovanie a vyhodnocovanie testov a simulácií

– Koordinácia medzinárodných projektov
– Definovanie požiadaviek a ďalšia komunikácia
– Plánovanie a vytváranie štruktúry rozdelenia práce
– Reporting, prezentácia a zabezpečenie informačného toku
– Vedenie optimálneho využívania projektových zdrojov

– komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie podmienok
– spravovanie procesov dodávateľskej siete
– nákup priameho materiálu, služieb a investičných tovarov
– rozpočtové činnosti a sledovanie nákladov na prepravu materiálu
– komunikácia so zákazníkmi

– výmena dielov
– oprava častí strojov
– identifikácia a špecifikácia príčin závad
– spolupráca pri analýzach porúch
– preventívna a kontrolná činnosti v oblasti opráv

– výmena dielov
– oprava častí strojov
– identifikácia a špecifikácia príčin závad
– spolupráca pri analýzach porúch
– preventívna a kontrolná činnosti v oblasti opráv

– spracovanie výsledkov kalibrácie
– tvorba a aktualizácia metrologickej dokumentácie
– zabezpečovanie externej kalibrácie
– vykonávanie internej kalibrácie meradiel
– komunikácia s dodávateľmi

– dohľad nad dodržiavaním kvalitatívnych štandardov
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti
– aktualizácia procesov a rizikovej analýzy
– pravidelné procesné audity
– vytváranie a evidencia 8D

– zodpovednosť za vývoj a návrh komponentov a funkcií
– spolupráca na vývojových projektoch
– vytváranie a plánovanie overovania a validácie parametrov
– príprava technickej dokumentácie výrobkov
– testovanie vyvinutých systémov

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial