Trnavský kraj

– stanovovanie a udržiavanie zváracích parametrov
– implementovanie nových technológií do výrobného procesu
– vykonávanie analýz chýb a navrhovanie riešení
– spracovanie zmien v technickej dokumentácii
– odborná pomoc pri riešení problémov vo výrobnom procese

– zabezpečenie zhody výroby s požiadavkami zákazníka
– zodpovednosť za prípravu výroby
– dohľad nad procesmi vo výrobe
– zlepšovanie jednotlivých výrobných procesov
– tvorba výrobných a technologických procesov

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial