Trnavský kraj

– odstraňovanie závad na automatických linkách
– zabezpečenie údržby a opráv na strojných zariadeniach (elektronika, mechanika)
– návrhy na technické zlepšenia
– hlásenie a riešenie technických problémov vo výrobe
– anglický jazyk na komunikačnej úrovni

– Údržba strojov a zariadení
– Riešenie a vyhodnocovanie porúch
– Práca s technickou dokumentáciou
– Ochota pracovať na 3 zmeny
– Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa §22

– vykonávanie prieskumu trhu a hodnotenie podobných produktov
– spolupráca s inžinierskym a marketingovým oddelením
– dokumentujte všetkých fáz výskumu a vývoja
– zavádzanie a udržiavanie testovacích postupov
– komunikácia v anglickom jazyku

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

– práca na obrábacích strojoch
– výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
– oprava a prezoraďovanie strojov
– odstraňovanie porúch
– zlepšovanie procesov

– Starostlivosť o výrobné procesy
– Zavádzanie nástrojov na zvýšenie efektivity
– Zavádzanie nových výrobných procesov
– Analyzovanie problémov vo výrobnom procese
– Aplikácia metód SPC, FMEA, VSM

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial