Engineering

– analýza rizík a aplikovanie preventívnych opatrení
– tvorenie a aplikovanie systémov a dokumentácie
– vykonávanie školení
– podpora oddelení výroby a údržby
– zavádzanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

– starostlivosť o existujúce výrobné procesy
– zavádzanie nových výrobných procesov
– využívanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti
– analýza problémov vo výrobnom procese
– navrhovanie riešení

– nastavovanie procesu montáže a rozloženie montážnych operácii
– nastavovanie linky pri výrobe nového produktu
– tvorenie elektronických pracovných postupov
– nastavovanie ergonomie pracoviska
– nastavovanie disponovania materiálu do výroby

– riadenie kvality nových projektov
– asistovanie vo vývoji zákazníckych návrhov a požiadaviek
– príprava a vedenie zákazníckych/interných auditov
– sledovanie zákazníckych portálov a reklamácií
– vedenie kvality a fungovanie v súlade s IATF 16949 certifikátom

– vykonávanie procesných analýz
– vyhodnocovanie dát z vlastných chemických rozborov
– navrhovanie riešenia chemicko-technologických problémov
– aplikácia endotermických rekcií na proces chladenia
– fyzikálno-chemický výpočet

– realizácia SW testov elektronických systémov
– testovanie softvéru
– vývoj elektronických komponentov
– vývoj a výroba komponentov elektroniky
– tvorba dokumentácie k navrhnutému softvéru

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
– zlepšovanie procesov
– zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– realizácie kvalitatívnych skúšok na vstupnej kontrole
– aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami

– kontrolovanie dodržiavania výrobných postupov
– kontrola výrobného procesu, technologického postupu
– vypracovávanie správ o kvalite
– hodnotenie a analýza nezhôd
– podieľanie sa na nových projektoch z hľadiska kvality

– schvaľovaniu a kontrole technickej dokumentácie
– vypracovávaniu technických špecifikácií
– riadeniu projektovej dokumentácie daného projektu
– koordinácií projekčných prác v rámci projektu
– dohľadu nad dodržiavaním špecifikácií projektu

– vývojom a implementáciou softvéru
– testovaním a vyhodnocovaním výsledkov meraní
– spracovaním nameraných údajov
– tvorbou test reportov
– komunikáciou s ostatnými členmi vývoja

– vývoju softvéru v jazyku C pre mikrokontrolery
– programovaniu komunikačných rozhraní v zariadeniach
– programovaniu riadenia napájacích zdrojov
– spolupráci s ostatnými členmi vývojového tímu
– flexibilný pracovný čas

– programovanie a diagnostika “embedded softvéru”
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a testy zariadení
– tvorba/úprava vizualizácie procesov
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky

– zodpovednosť za správny chod testovacích zariadení
– meranie elektrických parametrov
– implementácia nových zariadení
– správa parametrov v AMS
– analýza meraných údajov

– vytváranie elektrodokumentácie strojov a zariadení
– kooperácia s projektovým tímom
– spolupráca pri navrhovaní zariadení
– spolupráca pri montáži
– spolupráca pri výrobe

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial