Engineering

– „custom“ design z pohľadu elektrického a systemového designu
– zodpovednost za elektrický design, resp. schémy zapojenia, kabeláž, a pod.
– zodpovednosť za celkovú funkčnosť hotového dizajnu
– spolupráca s mechanickým inžinierom, ktorý zabezpečí mechanický dizajn
– anglický jazyk na aktívnej úrovni

– vývoj testovacích postupov pre podporu nových produktov
– implementácia testovacích postupov pre všetky fázy konečného testovania
– poskytovanie a plánovanie školení pre zamestnancov
– spolupráca s ostatnými oddeleniami, ako R&D, inžiniering a i.
– udržiava testovacie postupy pre všetky fázy konečného testovania

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial