Engineering

– projektové a inžinierske činnosti v oblasti architektúry
– príprava a projektová dokumentácia stavieb
– podklady k ÚR, SP, realizačnej dokumentácii
– výber dodávateľov
– kontrola kvality a úplnosti projektovej dokumentácie

– stanovovanie a udržiavanie zváracích parametrov
– implementovanie nových technológií do výrobného procesu
– vykonávanie analýz chýb a navrhovanie riešení
– spracovanie zmien v technickej dokumentácii
– odborná pomoc pri riešení technických problémov vo výrobnom procese

– práca na obrábacích strojoch
– výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
– oprava a prezoraďovanie strojov
– odstraňovanie porúch
– zlepšovanie procesov

– realizácie projektových zákaziek v oblasti elektrotechniky
– plánovanie a finančné reportovanie projektu
– koordinácia členov projektového tímu
– nákup interných a externých materiálov a služieb
– aktívna spolupráca so sales oddelením

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu (nové projekty, prototypy a montáž)
– zlepšenie existujúcich operácií: nové metódy a postupy
– aktívna účasť na Lean projektoch (eliminácia strát)
– riešenie technických problémov pri výrobe

– implementácia nových produktov a technológií
– manažment životného cyklu produktu, riadenie zmenových konaní
– poskytovanie informácií oddeleniu vývoja ohľadom materiálov, komponentov a montážnych postupov
– zisťovanie a definovanie oblasti pre zlepšovanie výrobných procesov
– poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial