Ľudské zdroje

– spracovávanie a udržiavanie zverenej agendy
– zabezpečenie činností súvisiacich so zamestnávaním dočasne pridelených zamestnancov
– spracovanie dochádzky externých zamestnancov
– spravovanie dochádzkového systému
– príprava dokumentov pre nástupy a výstupy zamestnancov
– príprava podkladov pre mzdové oddelenie

– kontaktná osoba pre zamestnancov spoločnosti,
– komunikácia s manažmentom spoločnosti,
– riešenie medzizamestnaneckých vzťahov,
– recruitment,
– reporting a administratívne úlohy

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial