Ľudské zdroje

– výberové procesy na rôzne typy pozícii
– nastavovanie sourcingových stratégií – využívanie rôznych interných aj externých zdrojov
– príprava inzercie, pre-selekcia kandidátov
– agenda okolo nových nástupov v spoločnosti
– administratívne úkony spojené s pozíciou

– Manage and coordinate end to end recruitment projects
– Implement and execute creative and targeted sourcing strategies
– Partner with business leaders and hiring managers
– Conduct interviews, assess experience, competencies
– Collaborate with colleagues from other locations

– spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy
– príprava ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov
– komunikácia s inštitúciami a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP
– sledovanie legislatívnych zmien
– príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
– spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov
– evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, bezúročné pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.)

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial