Manažment (manufacturing+ finance)

– riadenie spoločnosti
– zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s externými dodávateľmi
– radenie neustáleho zlepšovania závodu (výrobné procesy, pod. )
– stanovenie cieľov závodu a KPI a jeho monitorovanie
– aktívny anglický jazyk

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial