Manažment (manufacturing+ finance)

– zodpovednosť za kapacitné plánovanie ľudských zdrojov
– rozdeľovanie, sledovanie a vyhodnocovanie úloh
– osobnostný rozvoj, rast a kontinuálne zlepšovanie zamestnancov
– stanovovanie cieľov, vyhodnocovanie výkonov zamestnancov
– reprezentovanie tímu a zaistenie toku informácií v rámci tímu

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial