Výroba – Produkcia/ Logistika

– dosahovanie stanovených ukazovateľov dodávateľskej kvality
– vybavovanie a riadenie dodávateľských reklamácií ( správa reklamačného procesu 8D )
– overovanie nápravných a preventívnych opatrení od dodávateľov
– vyhodnocovanie jednotlivých dodávateľov a spracovanie ich poradia na základe kvality
– vykonávanie auditov a návštev u dodávateľov podľa požiadaviek zákazníkov
– zodpovednosť za príslušnú dokumentáciu, vzorkovanie a uvoľňovanie nakupovaných dielov
– riadenie nákladov spojených s reklamáciami
– spracovávanie reklamácií v systéme SAP

– zabezpečenie chodu výrobných liniek v trojzmennej prevádzke
– riešenie vzniknutých problémov na linke
– organizácia zamestnancov
– komunikácia so skladom a externými partnermi (pri zabezpečení chýbajúceho materiálu)
– zodpovednosť za dodržiavanie BOZP a pracovnej disciplíny

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial