Výroba – Produkcia/ Logistika

– návrh a dizajn nových produktov
– príprava 3D modelov, výrobných výkresov mechanických dielov,…
– tvorba a zavádzanie inžinierskych zmien
– analýza technických a dizajnových problémov na prototypoch
– tvorba odhadu cien budúcich produktov a komunikácia so zákazníkom

– údržba strojov po mechanickej aj elektrotechnickej stránke
– zásahy do programového a hardvérového vybavenia robotov
– spolupráca pri tvorbe a úpravách plánu údržby
– starostlivosť o zoznam kritických náhradných dielov
– zálohovanie výrobných programov robotov

– optimalizácia a zavádzanie technologických procesov SMT výroby
– účasť na zaškolovaní zamestnancov údržby
– definícia plánu preventívnej údržby nových SMT procesov
– kooperácia na projektoch v rámci výrobných technológii SMT
– vytváranie programov pre osádzacie stroje SMT

– dohľad nad výrobou od zadania zákazky až po úspešnú realizáciu
– vedenie a organizácia pracovníkov lisovne, nástrojárne a v procese vstrekovania
– zodpovednosť za monitoring a plnenie KPIs vo výrobe
– zodpovednosť za plán výroby, kvalitu, produktivitu a náklady
– dohľad nad stavom vstrekolisov a riešenie vzniknutých problémov

– poskytovanie technickej podpory pri predaji produktov a riešení pre dátové centrá
– technická podpora pri vytváraní návrhov, cenových ponúk a tendrov
– vývoj IT aplikácií pre neštandardné produkty do dátových centier
– kontrola RFQ a identifikácia zákazníckych požiadaviek
– technická podpora pri špecifikáciách produktov a aplikácií

– vykonávanie rôznych typov auditov
– plánovanie, výkon auditov a následne spracovanie auditovej správy
– príprava odporúčaní na zlepšenie a kontrola plnenia odporúčaní
– vedenie tímu audítorov v spoločnosti
– komunikácia na medzinárodnej úrovni

– vykonávanie rôznych typov auditov
– analýza efektívnosti procesov, identifikácia nadbytočných procesov
– plánovanie, výkon auditov a následne spracovanie auditovej správy
– príprava odporúčaní na zlepšenie a kontrola plnenia odporúčaní
– aktívny rozvoj v spoločnosti na základe získaných poznatkov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial