Výroba – Produkcia/ Logistika

– participácia pri riadení projektov
– implementácia nových produktov v oblasti logistiky
– zodpovednosť za školenia skladových zamestnancov
– vytváranie a zlepšovanie skladových procesov a smerníc
– koordinácia skladových inventúr

– zodpovednosť za riadenie denných aktivít tímu
– dohľad nad dodržiavaním procesov a pracovných postupov
– účasť na inventúrach
– zabezpečovanie tréningov pre členov tímu
– dohľad nad dodržiavaním časových/zásobovacích harmonogramov

– vykonávanie rôznych typov auditov
– analýza efektívnosti procesov, identifikácia nadbytočných procesov
– plánovanie, výkon auditov a následne spracovanie auditovej správy
– príprava odporúčaní na zlepšenie a kontrola plnenia odporúčaní
– aktívny rozvoj v spoločnosti na základe získaných poznatkov

– na základe predpísaných postupov vedenie prác údržby
– nastavovanie plánov preventívnej údržby nástrojov
– oprava a kontrola poškodených častí a funkčnosti foriem
– objednávanie spotrebného materiálu a vybavenie nástrojárne
– znalosť čítania technickej dokumentácie

– riadenie systému vykonávaním bežnej údržby
– riadenie jednotlivých pracovísk s ohľadom na lakovacie kabíny
– natieranie dielov a posúdenie, či je diel natretý podľa výkresu
– spolupráca pri definovaní riešení správy obrobkov na lakovacích reťaziach
– rozvíjanie schopnosti posúdiť estetické výsledky lakovaných výrobkov

– zabezpečovanie operatívneho chodu výrobných liniek
– komunikácia so skladom a externými partnermi
– zabezpečovanie chýbajúceho materiálu
– kontrola dodržiavania smerníc BOZP
– kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial