Inžinier kvality, SQA

Ukončené vzdelanie: SPŠ dopravná Bratislava, Doprava a preprava
Záujem o lokalitu: Bratislava, Trnava, Nitra
Nástup možný: Dohodou

1996 – 2000
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Doprava a preprava

01.12.2007 – doteraz
Technik kvality dodávateľov
Pracovná náplň spočíva v komunikácii s internými aj externými dodávateľmi hlavne vo francúzskom jazyku, rieši dodávateľské aj klientské chyby a analyzuje ich, operatívne rieši krízové situácie, zabezpečuje spracovanie reklamácií a validovanie akčných plánov (8D), overuje akčné plány, fakturuje náklady, rieši chyby z auditu, hĺbkové analýzy vykonáva cez PDCA (Ishikawov diagram, 5x prečo, …), vykonáva a spracúva interné aj externé audity, navrhuje a zavádza dočasné nápravné opatrenia, validuje triediace postupy, hľadá náhradné riešenia pre zabezpečenie kontinuálnej výroby, aktívne spolupracuje a využíva možnosti oddelení reaktivity, metrológie a laboratória, komunikuje s interným auditom, zabezpečuje a riadi stretnutia, vytvára pracovné postupy, prezentácie a komplexné správy, taktiež vytvára derogácie, Retexy, Kaizeny, spolupracuje na balení, spôsobe prepravy a skladovaní dielov a validuje ich.

 

2005 – 2007
Analytik kvality dodávateľov za interier
Pracovná náplň spočívala v nájdení riešenia problémov s dodávateľmi podľa odboru svojej činnosti, ktorá je riadená technikmi kvality, potvrdzovať chybnosť daného dielu podľa technickej dokumentácie a noriem, zabezpečovať dodanie bezchybných dielov v čo najkratšom čase, organizovať nápravné opatrenia, analyzovať zistené nezhody, vytvorenie reklamácií a podkladov k fakturácii, spustenie triedení, informovať zástupcu dodávateľa, technika kvality o vzniknutých problémoch, kvalitatívne zhodnotenie dielov pre iné oddelenia, značenie skladu, námatkové kontroly dodávaných dielov ako aj kontrola dodržiavania pracovných postupov na linke a nedostatky prezentovať, vykonávať merania na profilprojektore, evidencia a blokácia chybných dielov.

 

2004 – 2005
Pracovník zabezpečenia kvality
Pracovná náplň spočívala v komunikácii s dodávateľmi a technikmi, komunikuje s proces inžiniermi, šablonérmi, kvalitármi, supervízormi a montážnymi pracovníkmi na linke, analyzuje reklamačné hlásenia, analyzuje auditované a vyradené diely, vykonáva zástavbové skúšky a ich validáciu, vypracováva problémové hlásenia s výsledkom a dočasným nápravným riešením, sleduje celý priebeh riešenia problému, odpisuje diely.

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Začiatočník
Nemecký jazyk Stredne pokročilý (B2)
Maďarský jazyk Stredne pokročilý (B2)
Francúzsky jazyk Stredne pokročilý (B2)
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
adobe photoshop icon2 PhotoShop – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial