Manažér kvality

Ukončené vzdelanie: STU Bratislava, Fakulta chemickej technológie
Záujem o lokalitu: Nitriansky kraj
Nástup možný: Dohodou

Slovenská Technická Univerzita
Fakulta chemickej technológie, Bratislava

 

KURZY A ŠKOLENIA


Procesný auditor podľa VDA 6.3 (vedené spol. TQM)

Metódy a nástroje kvality v automobilovom priemysle (vedené spol QTIS)

SPC, APQP & PPAP (vedené spol. FBE);

Skúšky materiálov (VW DE-Wolfsburg); Školenie Q-systému(KM Južná Kórea)

Soft zručnosti (časový and konflikt manažment, komunikácia, tímovápráca)

 

2016 – 4/2017
CQAManager (Customer Quality Assurance) 

 • Zabezpečovanie včasného a efektívneho riešenia zákazníckych reklamácií (8D reporty, správa B2B portálov)
 • Riadenie zlepšení na základe nálezov z Procesných auditov (zákaznícke, interné, certifikačné)
 • Podpora projektového tímu pri príprave kontrolného konceptu a vzorovania (APQP,PPAP,CP)

 

2011 – 2012
Manažér Kvality

 • Vedenie 20 pracovníkov kvality a zlepšenie činnosti oddelenia v rámci kontroly procesu výroby (vstrekolisovanie plastových dielov a brúsenie špeciálnych ihiel) v súlade s požiadavkami výkresov a kontrolných plánov.
 • Minimalizácia rizík zavedením jasných interných a externých kontrolných mechanizmov (riadenie dodávateľskej kvality) v rámci optimalizácie QMS pri rešpektovaní špecifických požiadaviek MDD, CE a ISO
 • Zabezpečenie kvality prehľadnými auditmi produktu a systému pomocov CAPA nástrojov a monitoring správnosti PPAP procesu.
 • Kontrola riadenia technických zmien

 

2006 – 2011
Manažér Kvality, odd Nakupovaných dielov

 • Zlepšovanie výstupov kvality pri riadení oddelenia kvality karosárne (23 ľudí) a nakupovaných dielov(7 ľudí), tréningy a školenia zverených pracovníkov, zlepšovanie ich zručností pri výkone kontrol kvality.
 • Dosiahnutie zabezpečenia kvality podľa CP, prehľadné vyhodnocovanie relevantných KPI, optimalizácia QMS a parametrov SPC pre procesy zvárania, tmelenia a montáže, ako základom pre stabilné a presné 3D výsledky merania kompletnej karosérie (via CMM ).
 • Spracovanie zlepšení PPAP procesu/CAPA výkonnosti u dodávateľov, organizácia ich auditovania a hodnotenia
 • Vizualizácia kľúčových indikátorov pre potreby vyššieho manažmentu, pravidelný reporting.
 • Zvýšenie spoľahlivosti QMS zlúčením výrobnej praxe Kia Motors s ISO TS štandardami kôli lepšiemu a systémovému odhaľovaniu rizík a jeho príčin.
 • Vytvorenie kompletného systému pre interné/externé 8D riadenie a jeho integrácia do QMS. Vyvinutie záznamov kľúčových indikátorov pre efektívnu spoluprácu s intrenými oddeleniami (odd. Auditu, VPC, Kvality, Montáže, Karosárne, Lakovne a Lisovne)

 

2000 – 2006
Tímlíder kvality v laboratóriu

 • Dosiahnutie optimálnej úrovne nákladov na efektívne a včasné zariadenie laboratória meracou technikou s validovanými testovacími postupmi.
 • Vedenie 7 pracovníkov laboratória zodpovedného za kvalitu všetkých nekovových materiálov a materiálovú zhodu príslušných dielov a procesov výroby u dodávateľov.
 • Zavedenie skúšobných metód na testovanie interiérových dielov a kontrola časti PPAP dokumentácie podľa ISO, DIN a VW noriem. Analýza reklamovaných a škodových dielov z hľadiska materiálovej zhody.
 • Minimalizácia času pri plánovaní výkonov testov pre nové projekty (vzorovanie) a analýzy v sérii, zabezpečenie externej technickej podpory a spoluprácas internými oddeleniami kvality.
 • Audity u dodávateľa na process/productz hľadiska plnenia požiadaviek na kvalitu a životnosť materiálu.

 

 

 

 

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Stredne pokročilý (B2)
Nemecký jazyk Stredne pokročilý (B2)
Ruský jazyk Stredne pokročilý (B2)
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
sap-icon SAP – pokročilý

 

  Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

  X
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial