Metrológ, Manažér kvality

Ukončené vzdelanie: Vysoká škola chemicko – technologická v Prahe, Fakulta chemického inžinierstva
Záujem o lokalitu: Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Nástup možný: Dohodou

2007 – 2009
Magisterské štúdium – Analytická chémia a Akostné inžinierstvo
Vysoká škola chemicko – technologická v Prahe
Fakulta chemického inžinierstva

 

2007 – 2009
Magisterské štúdium – Technológia mlieka, tukov a detergentov
Vysoká škola chemicko – technologická v Prahe
Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie

 

2004 – 2007
Bakalárske štúdium – Technológia mlieka, tukov a detergentov
Vysoká škola chemicko – technologická v Prahe
Fakulta potravinárskej a biochemickej technolóogie

2014 – doteraz
Vedúca skúšobného laboratória
– zodpovedná za celkovú prevádzku a administratívu v skúšobnom laboratóriu
– zodpovedná za plánovanie, laboratórne prostredie, zamestnancov a požiadavky noriem
– dohľad nad všetkými skúškami a oznamovaním výsledkov skúšok zákazníkom vo forme protokolov o skúškach
– zodpovedná za implementáciu nových skúšobných postupov a školenie zamestnancov

2012 – doteraz
Manažér kvality / Metrológ
– zodpovedná za kvalitu a príručku kvality v skúšobnom laborátóriu
– zodpovedná za udržiavanie a rozvoj systému riadenia kvality
– zodpovedná za všetky politiky, procesy, postupy a zdroje v skúšobnom laboratóriu
– zodpovedná za hodnotenie a zvyšovanie kvality v skúšobnom laboratóriu
– zodpovedná za plánovanie, kalibráciu a metrológiu všetkých prístrojom v skúšobnom laboratóriu

 

2010 – doteraz
Skúšobný technik / Posudzovateľ zhody / Auditor
– zodpovedná za skúšanie fyzikálne chemických vlastností látok…
– zodpovedná za skúšanie fotometrických vlastností retroreflexných materiálov
– zodpovednosť ta skúšanie v gorio – fotometrickom laboratóriu
– zodpovedná za prípravu správ o skúškach

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Pokročilý (B2)
Nemecký jazyk Začiatočník (A1)
Francúzsky jazyk Začiatočník (A1)
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial