Procesný inžinier, Projektový manažér, Technológ

Ukončené vzdelanie: Združená stredná priemyselná škola, Strojárstvo
Záujem o lokalitu: Bratislava, Pezinok, Senec, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Nitra
Nástup možný: Dohodou

2013 –
Univerzita Komenského, Bratislava
2000 – 2004
Združená stredná priemyswlná škola, Trnava
Strojárstvo

1.2.2014 – trvá
Supervízor inžinieringu/2017
Junior manager – zodpovednosť za chod prevádzky po technickej stránke, zodpovednosť za šesť mechanických inžinierov, osem technikov, 15 podporných technikov – navrhnutie, vytvorenie a spustenie nových výrobných liniek a podporných technických produktov – zavádzanie inovácií do výroby – analyzovanie nových systémov výroby a výrobkov – tvorba časových plánov – komunikácia so zákazníkom na zavedenie modifikácií pri výrobe – vytváranie interných záznamov a BOM v programe SAP – reporting managerovi – vytváranie Control plánov, podora pri tvorbe PFMEA – tvorba PPAP – zastupovanie managera výroby počas jeho neprítomnosti

 

2012 – 2013
Vedúci prevádzky – Team Leader spoločnosť sa zaoberá vendingom.
Zodpovednosť za chod prevádzky, nákup tovaru, komunikácia so zákazníkmi, audity, tvorba akčných plánov, zodpovednosť za vozový park, administratíva, spolupráca s marketingovým a obchodným oddelením, interné audity

 

2010 – 2012
Supervízor produkcie zodpovednosť za chod výroby, zaobstaranie príchodzieho materiálu, kontrola vyrobeného materiálu v požadovanom množstve a kvalite, tvorba štandardov, reportovanie nadriadenému, komunikácia so zákazníkom, plánovanie údržby, tvorba produkčných plánov, príprava auditov, interné audity

 

2007 – 2010
Team Leader zodpovednosť za chod výroby, zabezpečenie chýbajúceho materiálu pre výrobu kontrola správnych nastavený tipov výroby, kontrola správnosti vyrábaného materiálu, vypracovanie produkčných plánov, naplánovanie údržby, zodpovednosť za chod a kvalitu výroby, denné reportovanie nadriadenému, tvorba štandardov práce, kvality

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Mierne pokročilý
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
autocad icon AutoCad – pokročilý
sap-icon SAP – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial