Projektový manažér, Launch koordinátor

Ukončené vzdelanie: STU, Materiálovotechnologická fakulta, Materiálové inžinierstvo
Záujem o lokalitu: Trnava
Nástup možný: Dohodou

1999 – 2004
Materiálovotechnologická fakulta (Slovenská technická univerzita), Trnava,
Materiálové inžinierstvo

 

2003 – 2004
Materiálovotechnologická fakulta (Slovenská technická univerzita), Bratislava,
Doplňujúce pedagogické štúdium

 

2004 – 2004
Fachhochschule Anhalt, Koethen, Nemecko,
Vypracovanie diplomovej práce

 

1995 – 1999
Gymnázium Jána Hollého, Trnava,
Prírodovedné zameranie

2013 – doteraz,
Projektový manažér
– vedenie projektu od akvizičnej fázy až po zavedenie produktu do sériovej výroby
– spolupáca na vytvorení projektového rozpočtu a zodpovednosť za jeho dodržanie
– vytvorenie časového plánu projektu a zodpovednosť za jeho dodržiavanie – vedenie projektvého tímu a vedenie pravidelných projektových porád
– pravidelné reportovanie stavu projektu vedeniu spoločnosti
– vedenie technických riešení od získania návrhu až po ich realizáciu
– príprava prezentácií o stave projektu, technických riešeniach
– spolupráca na vytváraní nástrojov projektového manažmentu

 

2016 – 2017,
Projektový manažér
– relokovanie do materskej spoločnosti na 1 rok
– vedenie projektu od akvizičnej fázy až po zavedenie produktu do sériovej výroby
– spolupáca na vytvorení projektového rozpočtu a zodpovednosť za jeho dodržanie
– vytvorenie časového plánu projektu a zodpovednosť za jeho dodržiavanie – vedenie projektvého tímu a vedenie pravidelných projektových porád
– pravidelné reportovanie stavu projektu vedeniu spoločnosti
– vedenie technických riešení od získania návrhu až po ich realizáciu
– príprava prezentácií o stave projektu, technických riešeniach

 

2012 – 2013,
Projektový koordinátor
– zodpovednosť za koordináciu prideleného projektu
– starosttlivosť o prideleného zákazníka
– zodpovednosť za iplementáciu zákazníckych požiadaviek
– zodpovednosť za finančnu stránku projektu a dodržiavanie stanoveného rozpočtu
– zodpovednosť za vytvorenie a dodrźiavanie časového plánu projektu
– vedenie projektového tímu
– vedenie pravidelných porád so zákazníkom
– zodpovednosť za zísakvanie nových projektov od prideleného zákazníka
– riešenie vzniknutých problémov počas beźiaceho projektu
– zodpovednosť za prezentáciu návrhu rišení technických problémov

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Pokročilý (C1)
Nemecký jazyk Začiatočník (A2)
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
sap-icon SAP – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial