Technický manažér

Záujem o obor: Výroba
Záujem o lokalitu: Nitriansky kraj
Očakávaný plat: Dohodou

Newsletter:

1999 – 2004
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NITRA, SLOVENSKO
Výsledok štúdia: Ing.
Odbor: Automatizácia a informatika

 

1994 – 1998
SOU ELEKTROTECHNICKÉ, VRÁBLE, SLOVAKIA
Odbor: Mechanic: Electro-technician

 

KURZY A CERTIFIKÁTY
2018 IATF 16949
2018 Lean Management
2017 Certificate on Regulation UBP SR č. 74/1996 §23 ATEX
2016 ISO/TS 16949
2013 Communication and presentation skills
2013 ISO 14001, 5WHY, 5S, CI, Kamishibai, Ishikawa
2011 Motivational Interview
2010 Change Management
2008 ISO 9001

2016 – súčasnosť
Senior Operation Maintenance and planning Leader
Senior vedúci operativnej údržby a plánovania
– Zabezpečenie dosahovania KPI spoločnosti
– Zabezpečenie plného dodržiavania smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia
– Zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho vzdelávania
– Tréning a supervízia tímu, striedanie pracovných miest, udržanie zamestnancov s vysokou
motiváciou a angažovanosťou
– Vedenie tímu s cieľom zaistiť motiváciu, angažovanosť a výkonnosť zamestnancov na vysokej
úrovni
– Plánovanie a riadenie pravidelnej údržby s cieľom minimalizovať čas prestoja
– Zodpovedný za plánovanie a riadenie kapacít, zdrojov a náhradných dielov

 

2013 – 2016
Maintenance and Automatization Manager / Manažér údržby a automatizácie
– Spravovanie optimalizácie, podpory a inovácie technológií a zariadení
– Vytvorenie a monitorovanie cielov a KPI, štatistické hodnotenie
– Hodnotenie a výber dodávateľov, vyjednávanie zmluvných podmienok
– Zodpovedný za zlepšenie súvisiace s autonómnymi procesmi
– Implementácia ISO 9001, 5S, Kaizen a CI
– Riadenie projektov.

 

2011 – 2013
Technical Manager / Technický manažér
– Zodpovedný za oddelenie údržby a správa budov
– Strategické a operatívne riadenie oddelení
– Spravovanie optimalizácie a podpora inovačných procesov
– Stanovenie, monitorovanie cielov a KPI, štatistické vyhodnotenie procesov a výsledkov, reporting
– Hodnotenie a výber dodávateľov, vyjednávanie zmluvných podmienok
– Tréning a supervízia tímu, striedanie pracovných miest, udržanie zamestnancov s vysokou motiváciou a angažovanosťou
– Implementácia ISO 9001, 5S, Kaizen a CI
– Riadenie projektov

 

2006 – 2011
Maintenance Leader / Vedúci údržby
– Zodpovedný za inštaláciu technológie Greenfield projektu, legislatívnu zhodu týkajúcu sa strojov,
zariadení, budov a komunikácie so slovenskými úradmi
– Zodpovednosť za údržbu zariadení a technológie
– Definovanie priorít, nastavenie plánu TPM, monitorovanie, reporting
– Hodnotenie a výber dodávateľov a zmluvných partnerov, vyjednávanie zmluvných podmienok
– Implementácia ISO 9001

 

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk  Mierne pokročilý
Nemecký jazyk  Začiatočník
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
 AutoCad – pokročilý
SAP – základy

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial