Technik BOZP

Záujem o obor: Výroba
Záujem o lokalitu: BA, TT kraj

Newsletter:

2003 – 2009
TU – Technická univerzita Košice
Získaný titul: Ing. Fakulta: Hutnícka fakulta,
Katedra: Metalurgie železa a zlievarenstva
Obor: Zlievarenstvo

 

5/2014
Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Doba platnosti: Neurčitá

12/1995 – 01/2000
Železničná doprava a preprava

Pozícia: Technik požiarnej ochrany, ekológ
Náplň práce: Riadenie oblasti ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany. (Vedenie dokumentácií životného prostredia, zabezpečenie nakladania s odpadmi, kontrola, prevencia, komunikácia s orgánmi štátnej správy, zodpovednosť za funkčnosť SHZ).

01/2000 – 02/2005
Železničná doprava a preprava

Pozícia: Regionálny ekológ
Náplň práce: Riadenie oblasti ochrany životného prostredia v Košickom regióne. (Vedenie dokumentácie odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva v regióne, kontrola nakladanie s odpadmi, kontrola nakladania s odpadovými vodami, prevencia, vedenie agendy malých zdrojov znečistenia ovzdušia, komunikácia s orgánmi štátnej správy).

02/2005 – 12/2008
Železničná doprava a preprava

Pozícia: Vedúci tímu ekológie
Náplň práce: Riadenie oblasti ochrany životného prostredia v Železničnej spoločnosti (Vedenie tímu ekológie, kontrola, prevencia, nakladanie s odpadmi, vedenie agendy vodného hospodárstva, vedenie agendy odpadového hospodárstva, komunikácia s orgánmi štátnej správy).

12/2008 – 11/2010
Železničná doprava a preprava

Pozícia: Špecialista pre ekológiu
Náplň práce: Riadenie oblasti ochrany životného prostredia v Železničnej spoločnosti (tvorba objednávok v systéme SAPR3, tvorba a vedenie účtov v rámci ŽP, spoluzodpovednosť za vedenie tímu ekológie, komunikácia s orgánmi štátnej správy, zodpovednosť za oblasť ochrany ovzdušia a obchodovania s emisnými kvótami, výpočty emisií stredných zdrojov a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,).

11/2010 – 7/2012
Výrobná spoločnosť

Pozícia: Technik BOZP a PO
Náplň práce: spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP a PO; vypracovanie potrebných smerníc, pokynov, oznámení, zoznamov zakázaných prác, politiky BOZP, záznamov na úseku BOZP a PO; vykonávanie všeobecných a odborných školení všetkých zamestnancov zamestnávateľa; identifikácia nebezpečenstiev a ohrození v pracovnom procese; vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov; spolupráca s PZS, RÚVZ, NIP, ORHaZZ; vypracovanie systému používania OOPP; vypracovanie vnútropodnikového kontrolného systému vrátane pravidelných previerok BOZP; zabezpečenie a koordinácia pri vykonávaní posudzovania expozícií fyzikálnych a chemických faktorov v pracovnom prostredí…..

7/2012 – 11/2017
Výrobná spoločnosť

Pozícia: Technik BOZP a PO Náplň práce: spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP a PO; vypracovanie potrebných smerníc, pokynov, oznámení, zoznamov zakázaných prác, politiky BOZP, záznamov na úseku BOZP a PO; vykonávanie všeobecných a odborných školení všetkých zamestnancov zamestnávateľa; identifikácia nebezpečenstiev a ohrození v pracovnom procese; vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov; spolupráca s PZS, RÚVZ, NIP, ORHaZZ; vypracovanie systému používania OOPP; vypracovanie vnútropodnikového kontrolného systému vrátane pravidelných previerok BOZP; zabezpečenie a koordinácia pri vykonávaní posudzovania expozícií fyzikálnych a chemických faktorov v pracovnom prostredí…..

11/2017- doteraz
Výrobná spoločnosť
Pozícia: Technik BOZP a PO Náplň práce: spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP a PO; vypracovanie potrebných smerníc, pokynov, oznámení, zoznamov zakázaných prác, politiky BOZP, záznamov na úseku BOZP a PO; vykonávanie všeobecných a odborných školení všetkých zamestnancov zamestnávateľa; identifikácia nebezpečenstiev a ohrození v pracovnom procese; vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov; spolupráca s PZS, RÚVZ, NIP, ORHaZZ; vypracovanie systému používania OOPP; vypracovanie vnútropodnikového kontrolného systému vrátane pravidelných previerok BOZP; zabezpečenie a koordinácia pri vykonávaní posudzovania expozícií fyzikálnych a chemických faktorov v pracovnom prostredí…..

12/2011- doteraz
Živnosť
Pozícia: Technik PO, BTS…
Náplň práce: spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP a PO pre jednotlivé subjekty; vypracovanie potrebných smerníc, pokynov, oznámení, zoznamov zakázaných prác, politiky BOZP, záznamov na úseku BOZP a PO; vykonávanie všeobecných a odborných školení všetkých zamestnancov zamestnávateľov; identifikácia nebezpečenstiev a ohrození v pracovnom procese; vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov; spolupráca s PZS, RÚVZ, NIP, ORHaZZ; vypracovanie systému používania OOPP; vypracovanie vnútropodnikového kontrolného systému vrátane pravidelných previerok BOZP; zabezpečenie a koordinácia pri vykonávaní posudzovania expozícií fyzikálnych a chemických faktorov v pracovnom prostredí…..

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk  Pokročilý
Maďarský jazyk  Pokročilý
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial