Blog

Nezamestnanosť na Slovensku sa aktuálne pohybuje okolo 5 percent. Zamestnávatelia vynakladajú veľa prostriedkov na to, aby našli špičkových zamestnancov, no už tak nedbajú o to, aby si ich udržali. Myslia si, že meno spoločnosti alebo benefit postačí. Pozrime sa teda spolu na najčastejšie dôvody odchodov zamestnancov, s ktorými sa stretávame.

Venujete onboardingu dostatok času a kreativity? Prvý dojem rozhoduje o tom, či bude zamestnanec svoju prácu milovať alebo „zdupká“ v priebehu skúšobnej doby.  Procesu prijatia nových zamestnancov venujeme aj my veľa času, onboarding v malých firmách, ako je tá naša, má svoje riziká a nástrahy, dokonca o niečo väčšie ako tie vo veľkých firmách. Onboarding si zaslúži svoje pravidlá a systém. V ideálnom prípade aj človeka, ktorý […]

INFORMÁCIE Vymieňajme si informácie. O pozícii, o Vašich očakávaniach, o Vašich možnostiach, Vašich potrebách. Stáva sa nám, že kandidát odíde z Vášho pohovoru zmätený, pretože v prvom kole pohovoru s nami nedostal informáciu o tom, že cestovať do zahraničia bude 40% svojho pracovného času, alebo že nebude využívať angličtinu napriek tomu, že ju vyžadujete. Tieto […]

Tipy & Triky Príďte načas – zistite si presnú adresu spoločnosti, naplánujte si trasu, vyhraďte si čas pre prípadné zdržania na ceste, ideálne je prísť 5-10 minút pred začiatkom (ani príliš skoro, ale ani neskoro) Informácie o spoločnosti – zistite si základné fakty o firme, do ktorej idete na pracovný pohovor, ukazujete tým svoju angažovanosť a záujem o pozíciu, […]

Vážení naši klienti, Rastie zamestnanec spolu s Vašou spoločnosťou? Vyvíja sa? Rozvíja? Vzdeláva? Čo robíte Vy pre jeho rozvoj? Situácia sa vo vzťahu “zamestnanec”- “zamestnávateľ” za posledné obdobie zmenila. Od momentu pozvania kandidáta na pohovor má zamestnávateľ pomyselnú “povinnosť” potenciálneho kandidáta zaujať, osloviť, dokázať mu, že je jeho najlepšou voľbou. A potom príde moment, kedy […]

Krásne marcové ráno milí naši klienti,   Poznáte tvorbu Johna C. Maxwella? Nie? Určite však poznáte životné príbehy Martina L. Kinga, Adolfa Hitlera, Ježiša Krista, Johna F. Kenedyho. Spája ich jedinečná schopnosť. Boli vynikajúcimi lídrami. Dostala sa nám do rúk výnimočná kniha “Rozviň v sebe lídra” Johna C. Maxvella a my by sme Vám ju […]

Tému dnešného NSL neriešime v našej práci v priebehu ostatných dní, riešime ju neustále. Vyberiete si kandidáta, kandidát však ponuku nepríjme. Uvedieme pár dôvodov prečo sa tak stalo:

Najčastejšie obsadzovaná pozícia- Inžinier kvality Najťažšie obsaditeľná pozícia- Technik elektroúdržby Najľahšie obsaditeľná pozícia- Disponent logistiky/ materálových tokov Najviac obsadených kandidátov a pozíciu- Procesný inžinier Najobľúbenejšia Petrina pozícia- Produktový inžinier Najobľúbenejšia Lenkina pozícia- Sales pozície Najbľúbenejšia Terezina pozícia- 5 osí CNC Frézar Lukášová najobľúbenejšia pozícia- rozhodne Technik elektroúdržby  Najviac odmietnutých pracovných ponúk- Konštruktér Najviac zablúdených/ stratených […]

My v Neumanne už žijeme vianočnou atmosférou V našom dnešnom newsletteri Vám okrem čerstvej nádielky skvelých kandidátov zasielame aj návod na namiešanie ideálneho koktailu predvianočnej nálady ála Neumann.

Milí klienti,   Dnes Vám prinášame náhľad do krátkeho prieskumu platov, ktorý sme nedávno realizovali v lokalite Trenčianskeho kraja a týkal sa pozícií nastavovača výrobných liniek a údržbára výrobných liniek ( technik údržby ) v segmente automobilovej výroby.   Vychádzali sme z praktických skúseností pri vyhľadávaní kandidátov pre našich klientov v danej lokalite a platové stupne sú rozdelené na dve úrovne […]

Kandidát prejde telefonickým screeningom, pár kolami osobných stretnutí, zo spoločnosti odchádza s výborným pocitom, je mu/jej sľúbený feedback do pár dní, no po týždni nemá žiadne správy…volá k nám do agentúry, no my mu tiež nevieme poskytnúť uspokojivú odpoveď, pretože ju ešte sami nemáme a nevieme sa k nej dopracovať.

HR a kon­krétne rec­ru­it­ment je na Slo­ven­sku vysoko kon­ku­renč­ným biz­nis pro­stre­dím. Aj preto je čoraz dôle­ži­tej­šie vedieť sa odlí­šiť od ostat­ných. Svoje o tom vedia zakla­da­teľky per­so­nál­nej agen­túry Neumann Con­sul­ting Lucia Boorová a Anna Luká­čová. Ahojte. Čo vás moti­vo­valo otvo­riť si per­so­nálnu agen­túru? Anna: Je dôle­žité pove­dať, že obe žijeme rec­ru­it­men­tom už tak­mer 7 rokov. Roz­hod­nu­tie otvo­riť si našu vlastnú agen­túru […]

„Ak budete nasledovať týchto 5 rád, váš život sa zmení na nepoznanie.“ „Poradíme vám, ako zvýšiť produktivitu vo svojej práci a priniesť nový vietor do života.“ Určite ste sa s podobnými nadpismi stretli aj vy, či už pri rôznych blogoch, internetových videách alebo motivačných článkoch, ktoré zaručujú, že zmenia váš život. Máme pre vás asi zlú správu. Nezmenia. […]

Každý deň posie­laš desiatky živo­to­pi­sov a stále neús­pešne? Hľa­da­nie novej práce môže byť tvr­dým orieš­kom, no ľahké to nie je ani pre zamest­ná­va­teľa. A preto sú tu per­so­nálne agen­túry.     Posla­ním per­so­nál­nej agen­túry je nájsť ti vysní­vaný job a záro­veň firme spro­stred­ko­vať kom­pe­tent­ného zamest­nanca. Je pro­stred­ní­kom medzi vami a jej cie­ľom je nájsť kom­pro­mis vedúci k spo­koj­nosti na oboch […]

Fenomén. Najlepší plavec všetkých čias. Delfín s ľudským menom. Tieto a mnohé ďalšie prívlastky používajú ľudia po celom svete, keď hovoria o Michaelovi Phelpsovi –jednom z najlepších športovcov, aké olympijská pôda zažila. Či už ste športový fanúšik alebo nie, je takmer isté, že ste o tomto výnimočnom plavcovi počuli. Otázkou teda momentálne nie je, kto to je, ale čo stojí […]

Existujú dobré aj zlé zamestnania, dokonca aj také, ktoré Vás ničia. Každý určite v práci zažije pozitívne aj negatívne situácie. Ale ak je situácia v práci neustále nepriaznivá, je najvyšší čas zamyslieť sa nad zmenou zamestania. Kedy je však ten najlepší čas? Kariérny rast  Ak máte pocit, že z Vašej práce sa stal neznesiteľný stereotyp a nemáte […]

Americká spoločnosť CareerBuilder zrealizovala štúdiu, ktorá bola zameraná na overovanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom sociálnych sieti (Facebook, Twiter,…). Zo spomínanej štúdie vyplynulo, že za posledných desať rokov vzrástol počet personálnych spoločnosti a personalistov, ktorí sa počas obsadzovania pozícií čoraz viac zameriavajú na hodnotenie a preverovanie kanditátov práve na populárnych sociálnych sieťach. „Nástroje ako Facebook, Twitter či Linkedin poskytujú zamestnávateľom rýchly pohľad na údaje o uchádzačoch, ktoré sa […]

  Už dávno nieje pravdou, že zamestnancov k dosiahnutiu lepších pracovných výkonov podnecuje len výška platu. Spoločnosti prostredníctvom benefitov motivujú svojich súčasných zamestancov, týmto sa ich snažia udžať, a a pri hľadaní nových zamestancov sa práve pracovné benefity môžu stať dôležitým faktorom, keď sa kandidát rozhoduje medzi niekoľkými pracovnými ponukami. Preto je pri odmeňovaní zamestnancov veľmi dôležité poznať pomery na […]