ODOBERAŤ NEWSLETTER PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV


  NAŠE SLUŽBY


  • Recruitment

   Recruitment je v našej spoločnosti jednou zo základných služieb pri výbere vhodných zamestnancov na rôzne typy postov. Výber kandidátov zabezpečujú naši recruiteri, ktorí realizujú celý proces výberu na základe vašich požiadaviek.

    

  • Personálny lízing

   Táto služba vám zabezpečí ,,správnych ľudí v správnom čase”. Ponúkame fl exibilné riešenie, ak u vás vznikne potreba krátkodobého náboru zamestnancov. Zabezpečíme celý proces výberu,  koordináciu projektu a vyriešime za vás personálnu agendu pracovníkov.

  • Executive Search

   Executive search alebo priame oslovenie je vhodné využiť, ak hľadáte kľúčových zamestnancov na rôzne špecializované alebo manažérske miesta. Danému postu sa venuje vždy jeden konzultant špecializovaný na dané odvetvie. Proces vyhľadávania sa začína detailným prieskumom trhu a kontaktov v danom segmente a pokračuje oslovením potenciálnych kandidátov a osobnými stretnutiami. Následne konzultant pripraví short list s vhodnými kandidátmi. Naša spoločnosť pri tejto službe garantuje absolútnu diskrétnosť.

  NAŠE HODNOTY


  • „People positive”

   Svoju prácu máme radi…

  • Čestnosť

   Naše podnikanie vykonávame iba čestne, sme zástancami aktívnych činov. Nesľubujeme, pracujeme.

  • Rozvoj

   V Neumann Consulting sme jeden tím, Ocenením, vzdelávaním a motiváciou našich konzultantov prispievame k rozvoju a úspechu našej spoločnosti.

  • Dôvera

   Zaväzujeme sa k diskrétnosti informácií, či už voči vám, klientom, alebo na strane kandidátov. Budujeme si dlhoročné obchodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

  • Rešpekt

   Rešpektujeme názory našich klientov a snažíme sa tak o zefektívnenie našej práce a výberových procesov.

   
   

  X
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial