– nastavovanie parametrov testovacích zariadení
– starostlivosť o testovacie zariadenia
– optimalizácia testovacích procedúr
– analýza výsledkov testovania
– dobré pracovné podmienky
– možnosť kariérneho rastu

– spolupráca s dodávateľmi na hľadaní technických riešení
– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– riadenie a nastavovanie strojov a nástrojov
– transfer a spustenie novej výroby
– spolupráca pri plánovaní údržby
– príprava pracovných inštrukcií

– zabezpečuje softvérové vybavenie zariadení
– navrhuje spôsob opravy strojov a zariadení
– správne vypisuje predpísanú dokumentáciu
– spolupracuje pri vypracúvaní plánov opráv
– pracuje podľa technických výkresov
– diagnostikuje závady a poruchy

– práca s dochádzkovým a stravovacím systémom
– spracovanie podkladov pre spracovanie miezd
– administratívne úkony spojené s pozíciou
– práca v prostredí dynamickej spoločnosti
– možnosť kariérneho a finančného rastu
– motivujúce finančné ohodnotenie

– možnosť využívať Anglický jazyk na dennej báze
– plánovanie expedície materiálu pre klienta
– príprava dodacích listov, faktúr a pod.
– riešenie logistických reklamácií
– práca v stabilnej spoločnosti
– komunikácia so zákazníkom

– podpora výrobného procesu vstrekovania plastov
– výpomoc pri zavádzaní nových projektov
– školenia zabezpečené spoločnosťou
– stabilné pracovné miesto, 13. plat
– balík zamestnaneckých výhod
– komunikácia s dodávateľmi

– zabezpečenie údržby a opráv na strojných zariadeniach
– hlásenie a riešenie technických problémov vo výrobe
– odstraňovanie závad na automatických linkách
– 13. – 14. plat, balík sociálnych výhod
– návrhy na technické zlepšenia
– jazykové kurzy ,,face to face,,

– zavádzanie nových produktov do existujúcej výroby
– zastrešenie zmenových konaní v spolupráci s R&D
– starostlivosť o existujúce výrobné procesy
– analýza problémov vo výrobnom procese
– spolupráca pri zavádzaní LEAN nástrojov
– zavádzanie nových výrobných procesov

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

 Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov