– riadenie spoločnosti
– zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach s externými dodávateľmi
– radenie neustáleho zlepšovania závodu (výrobné procesy, pod. )
– stanovenie cieľov závodu a KPI a jeho monitorovanie
– aktívny anglický jazyk

– riadenie úseku údržby, technológie, výrobného inžinierstva a facility
– tvorba a optimalizácia výrobných procesov
– zodpovednosť za správne nastavenie výrobného času
– zodpovednosť za tvorbu nových konceptov
– riadenie nových projektov a koordinácia projektových tímov

– vypracovanie plánu preventívnej údržby
– zabezpečenie vykonávania požiadaviek na rutinnú kalibráciu a údržbu
– vedenie menšieho tímu údržby, školenia
– optimalizácia zavedených systémov
– reporting

– vykonávanie auditov u dodávateľa podľa požiadaviek zákazníkov
– zodpovednosť za príslušnú dokumentáciu
– riadenie nákladov spojených s reklamáciami
– overovanie nápravných a preventívnych opatrení od dodávateľov
– vybavovanie a riadenie dodávateľských reklamácií

-navrhovanie a prijímanie systémových opatrení pre neustále zvyšovanie
kvality
-prijímanie a navrhovanie nápravných opatrení vo výrobe pri zistení
nedostatkov
-zodpovednosť za externé a interné kalibrácie meradiel
-štatistické vyhodnocovanie, analýzy a reportovanie kvalitatívnych
ukazovateľov

– realizácie projektových zákaziek v oblasti elektrotechniky
– plánovanie a finančné reportovanie projektu
– koordinácia členov projektového tímu
– nákup interných a externých materiálov a služieb
– aktívna spolupráca so sales oddelením

– starostlivosť o testovacie zariadenia
– aktívna spolupráca s vývojovím tímom (napr.definovanie nových testovacích postupov)
– optimalizácia testovacích procedúr
– nastavovanie a prenastavovanie parametrov testovacích zariadení

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrh a implementácia zlepšení a zmien na existujúcich a nových procesoch s cieľom zvýšiť produktivitu, spotrebu materiálu a prestoje
– príprava pracovných inštrukcií a správa technickej dokumentácie

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu (nové projekty, prototypy a montáž)
– zlepšenie existujúcich operácií: nové metódy a postupy
– aktívna účasť na Lean projektoch (eliminácia strát)
– riešenie technických problémov pri výrobe

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov
    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial