– zabezpečenie plynulého chodu celej výroby
– sledovanie výrobného plánu v spolupráci s plánovačmi výroby a logistikou
– zodpovednosť za riadenie a správne vedenie výrobnej dokumentácie
– zodpovednosť za dosahovanie požadovaných výsledkov
návrh optimalizačných riešení procesov

– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– vykonávanie interných auditov kvality
– správa dokumentácie kvality –kontrolný plán, 8D a i.

– vypracovanie montážnych postupov
– nastavovanie strojov
– návrh montážnych a technologických procesov
– aplikovanie nástrojov, ktoré zlepšujú výrobný proces
– tréning operátorov

– spracovanie a kontrola výsledkov kalibrácie
– riadenie, tvorba a aktualizácia metrologickej dokumentácie
– zabezpečovanie externej kalibrácie
– vykonávanie internej kalibrácie meradiel
– komunikácia s dodávateľmi

– údržba elektrotechnických zariadení vo výrobe
– hľadanie príčiny poruchy na elektrických zariadeniach
– vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby
– nastavovanie a programovanie zariadení
– spolupráca s ostatnými oddeleniami

– príprava výrobnej dokumentácie potrebnej na výrobu produktu
– zlepšovanie existujúcich operácií zahŕňajúc nové metódy a postupy
– hľadania spôsobov ako znížiť výrobné náklady a riešenie technických problémov
– spolupráca s oddelením R&D a nákupu
– aktívna účasť na projektoch zameraných na elimináciu strát

– podpora s správa SAP modulov (SD, PP, MM, FI/CO)
– podpora a správa aplikácie EDI
– participácia na tvorbe Blueprintov pre nové procesy
– zavádzanie nových procesov do SAP
– návrh a realizácia efektívnych riešené vzniknutých problémov

– manažment CRM systému (Oracle Sales Cloud CRM)
– implementácia úprav systému v spolupráci s IT oddelením
– testovanie nových funkcionalít
– školenie použivateľov CRM systému
– podpora pre Sales Support Team užívateľov

– „custom“ design z pohľadu elektrického a systemového designu
– zodpovednost za elektrický design, resp. schémy zapojenia, kabeláž, a pod.
– zodpovednosť za celkovú funkčnosť hotového dizajnu
– spolupráca s mechanickým inžinierom, ktorý zabezpečí mechanický dizajn
– anglický jazyk na aktívnej úrovni

  • 1
  • 2

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov
    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial