– poradenstvo v oblasti BOZP a PO
– vykonávanie pravidelných kontrôl stavu BOZP a PO
– komunikácia ohľadom BOZP a PO s orgánmi štátnej správy
– tvorba pracovných postupov a predpisov v hľadiska BOZP a PO
– výkon odbornej inštruktáže, výcvikov a školení zamestnancov

– vypracovanie montážnych postupov
– nastavovanie strojov
– návrh montážnych a technologických procesov
– aplikovanie nástrojov, ktoré zlepšujú výrobný proces
– tréning operátorov

– návrh nových technológií do procesu výroby
– implementácia efktívnejších procesov zvárania, spájkovania, ohýbania a vysekávania
– zodpovednosť za montážne postupy
– podpora oddelenia výroby pri zavádzaní zmien
– špecifikovanie potrebných surovín a výrobných zariadení

– poskytovanie odbornej znalosti v oblasti aplikácií
– zhromažďovanie a analyzovanie požiadaviek počas implementácie projektu
– podpora pri tvorbe dokumentov
– spolupráca na vývoji operačných aplikácií
– spolupráca pri príprave používateľských príručiek

– stanovovanie a udržiavanie zváracích parametrov
– implementovanie nových technológií do výrobného procesu
– vykonávanie analýz chýb a navrhovanie riešení
– spracovanie zmien v technickej dokumentácii
– odborná pomoc pri riešení problémov vo výrobnom procese

– zavádzanie nových produktov do výroby
– vývoj efektívnych testovacích metód
– pomoc pri definovaní špecifík a správneho výberu technológií
– podpora riadenia výroby, tvorba testovacích inštrukcií
– podpora pri implementácii činnosti a nástrojov štíhlej výroby

– návrh a dizajn nových produktov
– príprava 3D modelov, výrobných výkresov mechanických dielov,…
– tvorba a zavádzanie inžinierskych zmien
– analýza technických a dizajnových problémov na prototypoch
– tvorba odhadu cien budúcich produktov a komunikácia so zákazníkom

– údržba strojov po mechanickej aj elektrotechnickej stránke
– zásahy do programového a hardvérového vybavenia robotov
– spolupráca pri tvorbe a úpravách plánu údržby
– starostlivosť o zoznam kritických náhradných dielov
– zálohovanie výrobných programov robotov

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov
    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial