– Návrh a vývoj výrobkov, dielov a komponentov v spolupráci s projektovým tímom.
– technická komunikácia s dodávateľmi a oddeleniami
– vývoj 3D modelov a výrobných dokumentov, analýzy dizajnu a procesov
– koordinácia všetkých informácií o výrobku s príslušnými oddeleniami
– zodpovednosť za systematické plánovanie a vyhodnocovanie testov a simulácií

– dohľad nad výrobou od zadania zákazky až po úspešnú realizáciu
– vedenie a organizácia pracovníkov lisovne, nástrojárne a v procese vstrekovania
– zodpovednosť za monitoring a plnenie KPIs vo výrobe
– zodpovednosť za plán výroby, kvalitu, produktivitu a náklady
– dohľad nad stavom vstrekolisov a riešenie vzniknutých problémov

– Koordinácia medzinárodných projektov
– Definovanie požiadaviek a ďalšia komunikácia
– Plánovanie a vytváranie štruktúry rozdelenia práce
– Reporting, prezentácia a zabezpečenie informačného toku
– Vedenie optimálneho využívania projektových zdrojov

– implementácia nových produktov a technológií
– hľadanie a definovanie oblastí pre zlepšovanie výrobných procesov
– úzka komunikácia s R&D oodelením
– zaškoľovanie lokálného engineering tímu
– manažment životného cyklu produktu

– vedenie projektov zameraných na zlepšovanie a spokojnosť zákazníkov
– riadenie výrobnej štandardizácie, optimalizácie a efektívnosti nákladov a procesov
– zlepšovanie výrobných liniek, technológií, procesov
– monitorovanie trendov trhu a trendov konkurencie
– spolupráca s oddeleniami spoločnosti

– komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie podmienok
– spravovanie procesov dodávateľskej siete
– nákup priameho materiálu, služieb a investičných tovarov
– rozpočtové činnosti a sledovanie nákladov na prepravu materiálu
– komunikácia so zákazníkmi

– riadenie výroby (priama zodpovednosť za cca10 ľudí, nepriama cca 220)
– monitorovanie efektivity výroby, kvality a času dodávok
– zodpovednosť za personálne kapacity, v spolupráci s HR
– tvorba akčných plánov
– zabezpečenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov

– poskytovanie technickej podpory pri predaji produktov a riešení pre dátové centrá
– technická podpora pri vytváraní návrhov, cenových ponúk a tendrov
– vývoj IT aplikácií pre neštandardné produkty do dátových centier
– kontrola RFQ a identifikácia zákazníckych požiadaviek
– technická podpora pri špecifikáciách produktov a aplikácií

– nákup nepriameho materiálu a služieb
– hodnotenie a analýza dodávateľov (
– spolupráca so strategickými nákupcami
– podpora tímov nákupu v rámci pobočiek na celom svete
– aktívna práca s MS Excel

– vykonávanie rôznych typov auditov
– plánovanie, výkon auditov a následne spracovanie auditovej správy
– príprava odporúčaní na zlepšenie a kontrola plnenia odporúčaní
– vedenie tímu audítorov v spoločnosti
– komunikácia na medzinárodnej úrovni

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov
    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial