– vyvíjať a popisovať vlastnosti plazmového generátora
– realizácia výpočtov, analýz prúdenia médií
– koordinácia nastavenia a priebehu testov
– spracovanie údajov z odborných zdrojov
– organizácia stretnutí s externými odborníkmi

– tvorba ideových návrhov v oblasti mechatroniky
– vyhodnotenie, úprava a prezentovanie návrhov
– výpočet statiky vrtnej veže, optimalizácia riešenia
– výpočet dynamických zaťažení mechanizmov
– znalosť systému Catia

– analýza aktuálneho stavu navrhovaných obvodov
– zavádzanie elektronických zariadení do prevádzky
– tvorba dokumentácie pre elektroinštalačné riešenia
– vyhodnocovanie dát a meraných signálov
– návrh obvodových riešení

– vytváranie návrhov, realizácia na základe požiadaviek
– vytváranie vlastných konštrukčných návrhov
– predošlá skúsenosť z vývojového tímu
– zodpovednosť za popis dokumentácie
– dohliadanie na výrobu a montáž

– podpora výrobného procesu vstrekovania plastov
– testovanie, prijatie a zavedenie nových foriem
– úzka spolupráca pri riadení a údržbe foriem
– výpomoc pri zavádzaní nových projektov
– komunikácia s dodávateľmi

– implementácia, testovanie a nastavovanie produktu
– sprevádzanie klienta jednotlivými fázami projektu
– účasť pri nasadzovaní a inštalácii softvéru
– validácia a dokumentácia softvéru
– spolupráca s tímom

– programovanie a diagnostika (ABB+ Simatic)
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– tvorba/úprava vizualizácie procesov

– práca podľa bezpečnostných smerníc a pravidiel firmy
– čítanie a pracovanie s technickou dokumentáciou
– udržiavanie organizácie a poriadku v sklade
– používanie vysokozdvižného vozíka
– práca s interným systémom

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov