– vykonávanie analýz termodynamického prúdenia
– vykonávanie testov, spracovanie a analýza dát pre vývoj modelu
– technická podpora existujúcich výrobkov
– vytváranie projektovej dokumentácie
– spolupráca na projektoch s medzinárodným tímom

– dobrá orientácia vo výrobných procesoch
– zodpovednosť za vedenie projektov Lean a Lean Six Sigma
– zlepšovanie procesov a produktivity
– zaškolenie aplikácie LEAN metód v praxi
– zdieľanie skúseností

– zabezpečovaniu najefektívnejšieho využitia skladovacích kapacít
– zabezpečiť najoptimálnejšie využitie ložísk
– vypracovaniu návrhov hydrodynamických výskumov
– tvorba a spracovanie geologických podkladov
– zberu dát

– správa a aktualizácia interných databáz
– starostlivosť a údržba kmeňových dát v SAP
– tvorba príručiek a školenia pre používateľov modulu
– zodpovednosť za realizáciu uzávierok a inventúr
– aktívna komunikácia s ostatnými oddeleniami

– koordinácia tímu 50 ľudí na oddelení lakovne a lisovne
– vytváranie reportov, forecastov (excel, SAP)
– plánovanie úkonov na bezproblémový chod oddelenia
– školenie pracovníkov
– príprava zmien, rozpočtu

– monitorovanie výsledkov kvality- interný audit
– riešenie problémov kvality
– ovládanie noriem ISO/TS
– zabezpečenie vstupnej kvality, monitorovanie dodávateľov
– spolupráca na implementácii APQP dokumentov

– spolupráca na vytváraní webových Design Tools
– spolupráca so softvérovými vývojármi
– spolupráca s IC projektantmi a aplikačnými inžiniermi
– vytváranie matematických modelov a algoritmov
– návrhy v MATHCAD-e, numerické simulácie PSPICE

  • 1
  • 2

Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial