Už dávno nieje pravdou, že zamestnancov k dosiahnutiu lepších pracovných výkonov podnecuje len výška platu. Spoločnosti prostredníctvom benefitov motivujú svojich súčasných zamestancov, týmto sa ich snažia udžať, a a pri hľadaní nových zamestancov sa práve pracovné benefity môžu stať dôležitým faktorom, keď sa kandidát rozhoduje medzi niekoľkými pracovnými ponukami. Preto je pri odmeňovaní zamestnancov veľmi dôležité poznať pomery na trhu a poznať to, čo ponúka konkurencia.

Benefity, ktoré spoločnosti ponúkaju sú naozaj veľmi rôznorodé – od stravných lístkov cez používanie služobného auta na súkromné účely, alebo služobný mobilný telefón či laptop až po dni voľna navyše. Stále viac obľúbenými sa stávaju voľnočasové a športové aktivity ako napríklad permanentky do fitness centier, skipasy, vstupy do wellness a masáže, ktoré zamestnanci veľmi ocenia keďže vačšina z nich pracuje v sedavom zamestnaní.

benefits1

Poskytovanie tzv. “zdravých benefitov” má pozitívny dopad nielen na zamestnancov, ktorým sa tak zvyšuje ich vitalita a kondícia, ale takisto na management spoločnosti, ktorý týmto zdokonalia produktivitu a spokojnosť na pracovisku. Príjemné pracovné prostredie, je neodlúčiteľnou súčasťou spoločnosti, ktorá chce pre svojich zamestnancov to najlepšie. Občerstvenie na pracovisku v podobe ovocia, teplých a studených nápojov alebo spoločné raňajky pre všetkých zamestancov, ich môže podnecovať k lepším pracovným výkonom.

benefits4

Ideálnym prostriedkom na posilnenie teamového ducha sú benefity v podobe firemných akcií a teambuildingov, kde sa kolegovia lepšie spoznajú alebo naopak benefity formou možnosti poskytnutia práce z domu – “home office”, ktorý zamestnancom zaistí pohodlie pri vykonávaní práce – nie sú ničím rušení – ani kolegami, ani dianím na pracovisku.

Ďalšími silnými motivátormi, ktoré sú prínosom rovnako tak pre zamestnanca i zamestnávateľa sú vzdelávacie benefity. Mnohí zamestnanci účasť na vzdelávacích kurzoch chápu skôr ako povinnosť a nie ako benefit. Spoločnosti však považujú ľudský kapitál za najväčšiu devízu a preto kladú dôraz na vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom školení v oblasti cudzích jazykov, informačných technológií, či školení komunikácie so zákazníkom.

Škála zamestaneckých benefitov je dnes veľmi pestrá a moderné spoločnosti ju vnímajú ako dôležitú súčasť firemnej kultúry.

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial