Andrea Krkošková

Svoju osobitosť vidí vo vášni pre tvorbu efektívnych komunikačných stratégií. Andrein posun prechádzal od marketingových kampaní orientovaných na veľké masy ku komunikačným stratégiám priameho predaja. Spolu je to viac ako 10 rokov na manažérskej pozícii, kde si osvojila techniky biznis koučingu, facilitácie, spätnej väzby, konzultingu, mentoringu a profesionálnej prezentácie.

 

Popri skúsenostiach z praxe čerpá aj z neustáleho vzdelávania. Je absolventom renomovanej škótskej školy Diploma in BussinesCoaching of Sandra Wilson (akreditované štúdium). Na Slovensku je to jeden z mála smerov coachingu, ktorý využiva poznatky sociálnej psychológie, najmä smer transakčnej analýzy, ktorý je veľmi dobre použiteľný pri pochopení vzťahovej dynamiky a osobnom rozvoji a zmene. Okrem toho externe študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento rok sa Andrea uchádza o titul certifikovaného kouča v rámci medzinárodne uznávanej asociácie koučov ICF a  o certifikát „masterclasstrainer“ od uznávanej kanadskej školy ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL.

 

Aktuálne sa pri svojej práci konzultanta zameriava na efektívne stratégie rozvoja, poradenstvo a podporu pri tvorbe a realizácii rozvojových plánov (soft skills). Andreiným cieľom je vytvárať spolu s klientom efektívnu stratégiu osobného rozvoja a rozvíjať vzťahovú a skupinovú dynamiku v rámci organizácie.

growision

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial