Roman Rác

Manažérske skúsenosti a všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí získal pôsobením v Poradenskom a rozvojom centre na FMUK, kde bol manažérom rôznych projektov zameraných na rozvoj podnikania a činností s ním spojených.

 

V súčasnosti je študent magisterského štúdia v odbore manažment a podnikanie na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (FMUK). Pracuje ako kozultant a tréner v spoločnosti Growision, kde má za úlohu organizáciu projektov na Slovensku a v Česku, online marketing a zastrešuje mysteryshopping projekty.

 

Zručnosti v oblasti marketingu a riadenia nadobúdal už počas štúdia na strednej škole, kde v spoločnosti BeeQueen, š. s., zastával funkciu vedúceho marketingového oddelenia. Jeho manažérsky tím získal dve významné ocenenia. Prvým je ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „TOP tím“ aplikovanej ekonómie – je ocenením tvorivosti, odvahy a podnikavosti študentov. Druhým je 2. miesto v súťaží najlepší manažérsky tím v konkurencii 53 kolektívov z celého Slovenska.

 

Odborné znalosti získava aj ako lektor počas letných mesiacov vo výchovno-rekreačnom diagnostickom centre. Pri práci s problémovými deťmi nadobúda zručnosti v analýze a diagnostike človeka.

growision

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial