Procesný inžinier, Technológ

Ukončené vzdelanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Technická fakulta
Záujem o lokalitu: Trenčiansky kraj, Nitra
Nástup možný: Dohodou

2006 – 2011
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Technická fakulta, Nitra
Kvalita produkcie

 

2001 – 2005
Stredná priemyselná škola, Partizánske,
Strojárstvo/ Grafické systémy

10/2014 – doteraz,
Procesný inžinier – technológ zvárania
Denné mapovanie efektivity zváracej a montážnej linky, iniciácia a spolupráca na procesných a produktových zlepšeniach (FMEA) a hodnotenie rizík procesov. Definovanie štandardného technologického postupu, zabezpečovanie technologickej dokumentácie, t.j. pracovné postupy a kontrolné plány. Zavádzanie a riadenie zmien v procesoch (MAP), zisťovanie príčin nezhôd, hodnotenie výsledkov analýz, vykonávanie školení a tréningov v oblasti výrobných procesov, vizuálna kontrola zvarov. Príprava predkalkulácie návratnosti investícií, návrhy a realizácia modernizácií pre zvyšovanie OEE, produktivity, kvality, znižovanie cyklových časov a zmätkovitosti.

 

03/2012 – 09/2014,
Zváračský technológ, projektový manažér
Vypracovanie technologických postupov zvárania (WPS), návrh základných a prídavných materiálov pre zváračské práce, zabezpečenie plynov a prídavných materiálov pre zváračské práce, kontrola a riadenie zváracích prác na externých pracoviskách, zaisťovanie nedeštruktívynch skúšok zvarov, vedenie a kontrola evidencie zváračského personálu, vypracovávanie technickej dokumentácie a odovzdávacích protokolov zákaziek, plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov, zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu, kontrolovanie kvality vykonaných prác, spolupracovanie so stavebnými projektantmi a dozorom stavby.

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk Stredne pokročilý (B2)
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
sap-icon SAP – pokročilý

 

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial