Technický a výrobný manažér

Záujem o obor: Výroba
Záujem o lokalitu: Bratislavský a Trnavský kraj
Očakávaný plat: Dohodou

Newsletter:

1991 – 1997
Fakulta elektrotechniky a informatiky (Slovenská technická univerzita), Bratislava
Automatizácia

 

1985 – 1989
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Výpočtová a kancelárska technika

 

Kurzy a školenia
Six Sigma Green Belt
10.01.2007 – 30.09.2007

06/2018 – 12/2018,
Konzultant
· Vykonávanie finančného poradenstva.
· Samostatné rozširovanie klientskeho kmeňa.
· Realizovanie a vypracovávanie finančných plánov podľa ich potrieb a motívov.
· Klientsky servis a prispôsobenie ich finančného portfólia aktuálnej situácii.
· Recruting

 

12/2015 – 04/2018,
Manažér výroby a údržby
· Riadenie výroby (280 ľudí) a oddelenia údržby, káblových zväzkov divízií pre výťahy/eskalátory a automobilový priemysel.
· Zodpovedný za realizáciu opatrení na zvýšenie produktivity a kvality výroby.
· Plánovanie kapacít podľa zákazníckych objednávok/prognóz a na základe toho zabezpečenie potrebnej pracovnej sily pre efektívne plnenie požiadaviek zákazníka.
· Zodpovedný za zvyšovanie kvalifikácie ľudí, riadiacich a operátorských pozícií.
· Plánovanie pilotnej výroby, zavedenie nových produktov s tímom Produktového Inžinieringu.
· Príprava ročného investičného rozpočtu podniku.
· Zodpovedný za podporu výroby, riadenie elektrickej a mechanickej údržby.
· Zodpovedný za vývoj a kvalifikáciu technikov údržby.
· Vypracovanie procedúry údržby, plánovanie, organizovanie a riadenie opráv výrobných strojov, zariadení a budovy.
· Zabezpečenie úsporného chodu výroby.
· Zavedenie a riadenie preventívnej údržby na zaistenie bezproblémovej prevádzky výrobných a skladových procesov.
· Optimalizácia existujúcich výrobných procesov na zaistenie konkurencieschopnosti.
· Riadenie zaobstarávania nových strojov.
· Výber dodávateľov spoločne s nákupom a dohľad nad nimi po stránke disciplinárnej, kvalitatívnej a nákladovej.
· Príprava rozpočtov a plánovanie investícií spoločnosti.
· Udržiavanie dokumentácie pre všetky zariadenia a údržbárske procesy za účelom znižovania chýb a porúch.
· Riadenie procesu náhradných dielov (plánovanie, výber, nákup).
· Zodpovedný za BOZP, EHS a za certifikáciu ISO 9001,14001 OHSAS 18001

 

09/2013 – 11/2015,
Riaditeľ výroby a technického oddelenia
· Organizovanie, riadenie výroby a podriadených zamestnancov.
· Zodpovednosť za výrobné činnosti spoločnosti, dosahovanie stanovených cieľov podniku týkajúcich sa produktivity, rentability a kvality vyrábaných výrobkov.
· Zodpovednosť za predprípravu výroby, za kontrolu a dodržiavanie rozpočtu výroby.
· Zodpovednosť za operatívne plánovanie výroby .
· Zabezpečovať súlad výrobných činností a ľudských zdrojov a organizácie so smernicami spoločnosti.
· Zabezpečovať súlad výrobných činností a ľudských zdrojov a organizácie so smernicami spoločnosti.
· Podávanie návrhov a realizácia opatrení na zvyšovanie efektivity a kvality výroby.
· Presun výroby do Poľskej sesterskej spoločnosti SHARP.
· Nábeh a stabilizácia výroby.

 

 

Slovenský jazyk Materinský jazyk
Anglický jazyk  Pokročilý
Maďarský jazyk  Pokročilý
ms_word icon Microsoft Word – pokročilý
ms excel icon Microsoft Excel – pokročilý
ms powerpoint icon Microsoft PowerPoint – pokročilý
ms outlook icon Microsoft Outlook – pokročilý
SAP – pokročilý

    Áno Súhlas so spracovaním osobných údajov

    X
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial