Zasielanie ponúk na e-mail

Získajte prehľad o nových ponukách medzi prvými.

Zadaním e-mailu sa zapojíte k odberu noviniek.

Pridajte svoj životopis do databázy NeumannConsulting.

Zaslaním životopisu sa môžete uchádzať o viacero podobných pozícií naraz.

Životopis: Iná príloha:


Záujem o lokalitu:
Záujem o pracovnú oblasť:
Ponuky práce na e-mail:
Súhlas so spracovaním osobných údajov


– pohotovo vykonáva požiadavky na údržbu a opravy
– rieši výmeny častí a súčastí výrobných liniek
– zodpovedá za bezporuchový chod strojov
– podpora pri zlepšovaní riešení porúch
– vykonáva údržbu strojných zariadení
– vykonávanie TPM plánov

– sledovanie všeobecne platných právnych predpisov
– vykonávať preventívne kontroly dodržiavania BOZP
– evidovať, vyhodnocovať, vyšetrovať pracovné úrazy
– zabezpečovať stav zodpovedajúci legislatíve
– zúčastňovanie sa na vnútorných auditov
– dohľad nad dodržiavaním BOZP & PO