Účtovníctvo/ Administratíva

– komunikovať s klientmi, predajcami a internými entitami
– prijímanie a zaznamenávanie faktúr dodávateľov
– spracovanie mesačných výdavkov zamestnancov
– kontrolu výdavkov kreditnej karty
– fakturáciu jednotlivých oddelení
– vyúčtovanie služobných ciest

– pomoc pri príprave štatistických výkazov , reportov
– komunikácia s úradmi a oddeleniami spoločnosti
– pomoc pri príprave projektov a ich procesov
– pomoc pri príprave PowerPoint prezentácií
– asistencia pre generálneho riaditeľa
– organizovanie stretnutí a meetingov