Bratislavský kraj

– zodpovednosť za vedenie komplexnej DPH agendy
– dohľad nad zákonom o dani z pridanej hodnoty
– posudzovanie jednotlivých účtovných prípadov
– zodpovednosť za spracovanie daňových priznaní DPH a súvisiacich dokumentov
-príprava podkladov k zrážkovej dani a refundácia zahraničnej dane

– nákup surovín, súčiastok a dielov od subdodávateľov
– cenové ponuky, porovnávanie cien, analýza rizík
– participácia pri rozhodovacom procese
– prejednávanie zmlúv a reklamácie
– rozvoj siete dodávateľov a budovanie vzťahov

– Úprava embedded SW na základe požiadaviek zákazníka
– Vývoj nového SW
– Oprava zistených chýb SW a jeho nedostatkov
– Zdokumentovanie SW požiadaviek, tvorba stručného programovacieho kódu
– Poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial