Bratislavský kraj

– zodpovedať za predaj zverených kategórií a služieb v sieti ČS
– výber dodavateľov v tendroch s podporou centrálneho nákupu
– zodpovednosť za stanovovanie štandardov predaja zverených kategórií
– vyhľadávanie lokálnych príležitostí rozvoja tovaru a služieb v pobočkách ČS
– aktívna komunikácia v anglickom jazyku a predošlá skúsenosť na pozícii

– budete rozvíjať úspešnú sieť ČS
– budete aktívne vyhľadávať lokality a možnosti pre rozvoj
– akvizičná činnosť (príprava zmlúv, prezentácii, CAPEX modelov, reporting)
– vyjednávanie s frančízovými partnermi
– vyjednávanie s majiteľmi nehnuteľností a developermi

– zodpovednosť a vedenie tímu zamestnancov prevádzok čerpacích staníc na celkom SK
– kontroling zverených prevádzok čerpacích staníc
– dodržiavanie interných štandardov spoločnosti
– tvorba projektov pre prevádzky čerpacích staníc+ ich implementácia
– komunikácia a komplexné zastrešenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi PH

– realizácie projektových zákaziek v oblasti elektrotechniky
– plánovanie a finančné reportovanie projektu
– koordinácia členov projektového tímu
– nákup interných a externých materiálov a služieb
– aktívna spolupráca so sales oddelením

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial