Bratislavský kraj

– Manage and coordinate end to end recruitment projects
– Implement and execute creative and targeted sourcing strategies
– Partner with business leaders and hiring managers
– Conduct interviews, assess experience, competencies
– Collaborate with colleagues from other locations

– sledovanie a analýzy stavu kvality pri výrobe a nábehu nových projektov
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– komunikácia so zákazníkom v oblasti kvality
– riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení
– implementácia nápravných opatrení v prípade reklamácií

– samostatné vedenie komplexného podvojného účtovníctva subjektu verejného sektora
– spolupráca s externou účtovnou jednotkou
– spracovanie mzdovej agendy
– fakturácia, pokladňa
– spracovanie účtovných uzávierok a spracovanie výkazov DPH
– komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
– spracovanie dát v účtovnom systéme SPIN

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial