Bratislavský kraj

– inzercia pozícii + aktívne oslovovanie kandidátov
– samostatná realizácia výberových konaní
– vyhľadávanie kandidátov + pre-screening
– starostlivosť o zverené projekty
– rôzne marketingové aktivity

– spracovanie požiadaviek projektu z hľadiska kvality
– plánovanie, realizácia, monitorovanie projektu
– optimalizácia prepravných nákladov
– komunikácia s nákupom a logistikou
– sledovanie skladových zásobníkov

– riešenie problémov s výrobnými linkami
– optimalizácia výrobných procesov
– spracovanie pracovných postupov
– spolupráca pri nových projektoch
– sledovanie procesov výroby

– inzercia pozícii + aktívne oslovovanie kandidátov
– samostatná realizácia výberových konaní
– vyhľadávanie kandidátov + pre-screening
– starostlivosť o zverené projekty
– personálna agenda

– programovanie a diagnostika (ABB+ Simatic)
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– tvorba/úprava vizualizácie procesov

– programovanie a diagnostika PLC systémov
– uvádzanie zariadení a inštalácií do prevádzky
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– tvorba/úprava vizualizácie procesov