Bratislavský kraj

– zabezpečovaniu najefektívnejšieho využitia skladovacích kapacít
– zabezpečiť najoptimálnejšie využitie ložísk
– vypracovaniu návrhov hydrodynamických výskumov
– tvorba a spracovanie geologických podkladov
– zberu dát

– spolupráca na vytváraní webových Design Tools
– spolupráca so softvérovými vývojármi
– spolupráca s IC projektantmi a aplikačnými inžiniermi
– vytváranie matematických modelov a algoritmov
– návrhy v MATHCAD-e, numerické simulácie PSPICE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial