IT/ Telco

– Pisanie HMI programov pre farmaceutické baliace linky
– Testovanie HMI programov
– Implementácia HMI programov
– práca v stabilnej spoločnosti
– rôzne finančné benefity

– písanie programu v prostredí TIA portal (pre baliace linky vo farmaceutickom priemysle)
– testovanie PLC programu
– implementácia PLC programu (dohliadanie nad inštaláciou vyvinutého PLC programu do zariadenia)
– diagnostika a odstraňovanie porúch

– úprava embedded SW na základe požiadaviek zákazníka
– vývoj nového SW
– oprava zistených chýb SW a jeho nedostatkov
– zdokumentovanie SW požiadaviek, tvorba stručného programovacieho kódu
– aktívny anglický jazyk

– administrácia a správa modulu WM
– aktualizácia, údržba systému
– podpora pri zavádzaní nových projektov a inovácií
– reporting, vyhodnocovanie a analýzy WMS
– zaškoľovanie, podpora a starostlivosť o nových užívateľov

– vývoj desktopovej aplikácie
– starostlivosť o zdrojový kód
– tvorba programátorskej dokumentácie
– aktívna spolupráca s ostatnými členmi tímu
– aktívny anglický jazyk

– návrhy riešení, testovanie a podpora projektu
– analýza a spracovanie technických a prevádzkových požiadaviek na ETCS zariadenia
– definovanie riešení a funkcionalít systému
– aktívny anglický jazyk
– výborné analytické a technické myslenie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial