IT/ Telco

– tvorba a zavádzanie architektúry testovania
– testovanie metodológie
– výsledky testov premietnúť do výrobných zmien
– zabezpečenie kvality SW a HW výstupov
-denná komunikácia s device tímom a aplikačným tímom

– návrhy riešení, testovanie a podpora projektu
– analýza a spracovanie technických a prevádzkových požiadaviek na ETCS zariadenia
– definovanie riešení a funkcionalít systému
– aktívny anglický jazyk
– výborné analytické a technické myslenie

– Úprava embedded SW na základe požiadaviek zákazníka
– Vývoj nového SW
– Oprava zistených chýb SW a jeho nedostatkov
– Zdokumentovanie SW požiadaviek
– Poskytovanie technickej podpory

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial