IT/ Telco

– podpora s správa SAP modulov (SD, PP, MM, FI/CO)
– podpora a správa aplikácie EDI
– participácia na tvorbe Blueprintov pre nové procesy
– zavádzanie nových procesov do SAP
– návrh a realizácia efektívnych riešené vzniknutých problémov

– manažment CRM systému (Oracle Sales Cloud CRM)
– implementácia úprav systému v spolupráci s IT oddelením
– testovanie nových funkcionalít
– školenie použivateľov CRM systému
– podpora pre Sales Support Team užívateľov

– testovanie správneho fungovania riadiaceho systému
– vytvárania overených testovacích procedúr
– rozvoj a implementácia nových postupov
– výkon test a dokumentácia
– spolupráca na medzinárodnej úrovni

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial