IT/ Telco

– testovanie správneho fungovania riadiaceho systému
– vytvárania overených testovacích procedúr
– rozvoj a implementácia nových postupov
– výkon test a dokumentácia
– spolupráca na medzinárodnej úrovni

– vývoj softvérových systémov
– zodpovednosť za včasné vykonanie pridelenej úlohy
– testovanie softvérovéých ​​dielov pre priemyselné roboty
– definovanie testovacích kritérií
– implementácia a integrácia priemyselných robotov

– písanie programu v prostredí TIA portal (pre baliace linky vo farmaceutickom priemysle)
– testovanie PLC programu
– implementácia PLC programu (dohliadanie nad inštaláciou vyvinutého PLC programu do zariadenia)
– diagnostika a odstraňovanie porúch

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial