Obchod/ Nákup/ Marketing

– skúsenosti s predajom technických produktov
– získavanie nových klientov
– starostlivosť o aktuálnych klientov, udržiavanie vzťahov
– pravidelné cestovanie ku zákazníkom, zisťovanie ich potrieb a požiadaviek
– reporting

– obstarávanie nevýrobných komodít
– v spolupráci s manažmentom spravovanie ročných výdavkov na komodity
– vyhľadávanie, vývoj a implementácia nových dodávateľov
– udržiavanie vzťahov s už existujúcimi dodávateľmi
– vykonávanie analýzy ohľadne kvalifikácie dodávateľov

– nákup priameho materiálu
– tvorba a implementácia dodávok materiálu
– riešenie prípadných problémov s dodávateľmi
– spracovanie analýz cien materiálu
– zabezpečenie dodávok materiálu

– vyhľadávanie a otvárane nových obchodných príležitosti
– tvorba návrhu riešení a cenových ponúk
– prezentácia návrhov riešení a služieb u zákazníka
– budovanie a rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi
– plnenie osobných predajných cieľov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial