Pracovné oblasti

– schvaľovanie a kontrolovanie dokumentácie
– analýza a kontrola technických problémov výrobkov
– vypočítavanie nákladov na navrhnuté riešenia
– účasť na finálnom testovaní nových produktov
– návrh nových produktov

– plánovanie výroby – prispôsobenie plánu požiadavkám zákazníka
– komunikácia s výrobou, odd. logistiky, nákupu a obchodným oddelením
– zabezpečenie materiálu pre výrobu s pomocou ostatných oddelení
– práca na počítači
– príprava výrobných príkazov pre výrobu

– vývoj desktopovej aplikácie
– starostlivosť o zdrojový kód
– tvorba programátorskej dokumentácie
– aktívna spolupráca s ostatnými členmi tímu
– aktívny anglický jazyk

– spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy
– príprava ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov
– komunikácia s inštitúciami a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP
– sledovanie legislatívnych zmien
– príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
– spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov
– evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy (stravné lístky, zálohy na mzdy, bezúročné pôžičky, vyúčtovania, exekúcie a pod.)

– testovanie správnej výrobnej praxe
– testovanie správneho systému fungovania výrobných zariadení
– výkon validácie testovacích zariadení
– nastavovanie parametrov testovaných zariadení
– analýza problémov vo výrobnom procese

– samostatné vedenie komplexného podvojného účtovníctva subjektu verejného sektora
– spolupráca s externou účtovnou jednotkou
– spracovanie mzdovej agendy
– fakturácia, pokladňa
– spracovanie účtovných uzávierok a spracovanie výkazov DPH
– komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
– spracovanie dát v účtovnom systéme SPIN

– zodpovednosť za elektrický dizajn
– upravovanie už existujúcich dizajnov podľa požiadaviek zákazníka
– úzka spolupráca s mechanickým inžinierom
– zdokumentovanie návrhu na základe vstupov od zákazníka
– reporting

– spracovanie a vyhodnotenie vykonaných testov
– testovanie prototypov (záložných zdrojov) v súlade s platnými normami a štandardmi
– príprava testovacích plánov
– zodpovednosť za dodržanie zhody v testovaní

– príprava a testovanie vzoriek pre odberateľov
– chemické analýzy a rozbory, spolupráca na vývoji nových produktov
– komunikácia s manažmentom kvality a spracovanie podkladov
– hodnotenie kvality vlastných a konkurenčných výrobkov
– kontrola a vyhodnocovanie kvality výrobkov

– riadenie tímu produktovej integrity
– podpora ostatných technikov pri výkone testov
– neustále zlepšovanie procesu
– určovanie špecifikácií testov
– znalosť štandardov a noriem

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial