Pracovné oblasti

– analýza rizík a aplikovanie preventívnych opatrení
– tvorenie a aplikovanie systémov a dokumentácie
– vykonávanie školení
– podpora oddelení výroby a údržby
– zavádzanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

– starostlivosť o existujúce výrobné procesy
– zavádzanie nových výrobných procesov
– využívanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti
– analýza problémov vo výrobnom procese
– navrhovanie riešení

– nastavovanie procesu montáže a rozloženie montážnych operácii
– nastavovanie linky pri výrobe nového produktu
– tvorenie elektronických pracovných postupov
– nastavovanie ergonomie pracoviska
– nastavovanie disponovania materiálu do výroby

– riadenie kvality nových projektov
– asistovanie vo vývoji zákazníckych návrhov a požiadaviek
– príprava a vedenie zákazníckych/interných auditov
– sledovanie zákazníckych portálov a reklamácií
– vedenie kvality a fungovanie v súlade s IATF 16949 certifikátom

– vykonávanie procesných analýz
– vyhodnocovanie dát z vlastných chemických rozborov
– navrhovanie riešenia chemicko-technologických problémov
– aplikácia endotermických rekcií na proces chladenia
– fyzikálno-chemický výpočet

– realizácia SW testov elektronických systémov
– testovanie softvéru
– vývoj elektronických komponentov
– vývoj a výroba komponentov elektroniky
– tvorba dokumentácie k navrhnutému softvéru

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
– zlepšovanie procesov
– zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– realizácie kvalitatívnych skúšok na vstupnej kontrole
– aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial