Pracovné oblasti

– programovanie mikrokontrolérov ARM
– vytváranie softvérových knižníc
– práca s Cloud platformami
– aktívna spolupráca s HW tímom
– 3 ročná prax v odbore

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– transfer a spustenie novej výroby
– návrh a implementácia zlepšení
– príprava pracovných inštrukcií
– správa technickej dokumentácie

– vykonávanie analýz termodynamického prúdenia
– vykonávanie testov, spracovanie a analýza dát pre vývoj modelu
– technická podpora existujúcich výrobkov
– vytváranie projektovej dokumentácie
– spolupráca na projektoch s medzinárodným tímom

– správa a aktualizácia interných databáz
– starostlivosť a údržba kmeňových dát v SAP
– tvorba príručiek a školenia pre používateľov modulu
– zodpovednosť za realizáciu uzávierok a inventúr
– aktívna komunikácia s ostatnými oddeleniami

– koordinácia tímu 50 ľudí na oddelení lakovne a lisovne
– vytváranie reportov, forecastov (excel, SAP)
– plánovanie úkonov na bezproblémový chod oddelenia
– školenie pracovníkov
– príprava zmien, rozpočtu

– monitorovanie výsledkov kvality- interný audit
– riešenie problémov kvality
– ovládanie noriem ISO/TS
– zabezpečenie vstupnej kvality, monitorovanie dodávateľov
– spolupráca na implementácii APQP dokumentov

– návrh dizajnov pre zákazkovú výrobu
– kontrola a zodpovednosti za technickú dokumentáciu
– kvalifikácia nových typov výrobkov
– testovanie funkčnosti a spoľahlivosti výrobkov
– čítanie elektrotechnickej dokumentácie

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial