Pracovné oblasti

– Koordinácia procesu lakovania
– Riešenie technických problémov v rámci nových a bežiacich projektov
– Účasť na príprave cenových kalkulácií pri nábehu nových projektov
– Navrhovanie optimálnych časových noriem
– Zodpovednosť za vyhotovenie skúšobných vzoriek

– optimalizácia výrobných procesov a foriem
– hľadanie príčin problémov a porúch vo výrobe a navrhovanie riešení
– tvorba a riadenie technickej dokumentácie
– optimalizácia parametrov existujúcich a nových technológií
– podieľanie sa pri nábehu nových produktov

– riešenie problémov kvality v procese výroby a montáže
– komunikácia so zákazníkmi v oblasti kvality
– riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení
– implementácia nápravných opatrení v prípade reklamácií
– spolupráca pri tvorbe a aktualizácií dokumentov (kontrolný plán, SOA, FMEA)

– zaistenie kvality dodávania nakupovaných dielov
– spolupráca s kontrolórmi
– interné a externé audity systému podľa ISO/TS 16949
– komunikácia so zákazníkmi v oblasti kvality
– riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení

– návrh dizajnu  a úprava jednoúčelových strojov
– vývoj konceptov nových zariadení
– vypracovanie finálnej technickej dokumentácie
– tvorba 3D CAD modelov, kompletných zostáv a výkresovej dokumentácie
– spolupráca s výrobným tímom

– podpora výroby: dokumentácia, štítky, nástroje, techniky
– zvyšovanie efektivity výroby analýzou a plánovaním pracovného toku
– hodnotenie výrobných procesov
– spravovanie nových produktov, prototypov
– aktívny anglický jazyk

– aktívna komunikácia s koncovými užívateľmi
– vyhodnocovanie logov, vyhľadávanie príčin problémov
– spoluúčasť na plánovaných projektoch
– implementácia nového manažmentu siete
– zálohovanie a obnova dát

– návrh elektroniky vysokovýkonného meniča
– vývoj vysokovýkonných elektronických zariadení a obvodov
– tvorba a aktualizácia projektovej dokumentácie
– testovanie a kontrola elektroinštalácie
– vykonávanie meraní a tvorba protokolov

– vývoj webových aplikácií
– navrhovanie a implementovanie inovatívnych riešení
– optimalizovanie aplikácií
– využívanie automatizovaného nasadzovania systémov
– aktívna spolupráca s kolegami

– programovanie riadiaceho softvéru (PLC, HMI)
– vývoj a validácia nových softvérových modulov
– implementácia požiadaviek Industry 4.0
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení

– koordinácia a riadenie technického tímu
– spolupráca s projektovými manažérmi
– zaistenie dobrej komunikácie
– podpora Design lídrov a inžinierov
– vymýšľanie efektívnych riešení

– určovanie priorít údržby nástrojov
– určovanie krátkodobých činností
– komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov
– tvorba potrebnej dokumentácie a pracovných postupov
– zlepšovanie strižných nástrojov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial