Pracovné oblasti

– optimalizácia výrobných procesov a nákladov
– zavádzanie Lean a Six sigma nástrojov v spoločnosti
– školenie zamestnancov na Green Belt a Lean princípy
– analýza súčasného stavu spoločnosti
– identifikovanie možných priestorov na zlepšenie

– komunikácia s pobočkami na Slovensku a v Čechách
– výber zamestnancov
– nastavenie HR procesov spoločnosti
– koordinácia firemných aktivít
– služobné auto, telefón, notebook

– schvaľovaniu a kontrole technickej dokumentácie
– vypracovávaniu technických špecifikácií
– riadeniu projektovej dokumentácie daného projektu
– koordinácií projekčných prác v rámci projektu
– dohľadu nad dodržiavaním špecifikácií projektu

– vývojom a implementáciou softvéru
– testovaním a vyhodnocovaním výsledkov meraní
– spracovaním nameraných údajov
– tvorbou test reportov
– komunikáciou s ostatnými členmi vývoja

– vývoju softvéru v jazyku C pre mikrokontrolery
– programovaniu komunikačných rozhraní v zariadeniach
– programovaniu riadenia napájacích zdrojov
– spolupráci s ostatnými členmi vývojového tímu
– flexibilný pracovný čas

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial