Pracovné oblasti

– aktívna komunikácia s koncovými užívateľmi
– vyhodnocovanie logov, vyhľadávanie príčin problémov
– spoluúčasť na plánovaných projektoch
– implementácia nového manažmentu siete
– zálohovanie a obnova dát

– návrh elektroniky vysokovýkonného meniča
– vývoj vysokovýkonných elektronických zariadení a obvodov
– tvorba a aktualizácia projektovej dokumentácie
– testovanie a kontrola elektroinštalácie
– vykonávanie meraní a tvorba protokolov

– vývoj webových aplikácií
– navrhovanie a implementovanie inovatívnych riešení
– optimalizovanie aplikácií
– využívanie automatizovaného nasadzovania systémov
– aktívna spolupráca s kolegami

– programovanie riadiaceho softvéru (PLC, HMI)
– vývoj a validácia nových softvérových modulov
– implementácia požiadaviek Industry 4.0
– diagnostika a odstraňovanie porúch
– konfigurácia, nastavenie a skúšky zariadení

– príprava výrobného procesu pre nové výrobky
– návrhy a implementácia zlepšení procesov
– príprava pracovných inštrukcií
– správa technickej dokumentácie
– znalosť v oblasti odporového a oblúkového zvárania

– určovanie priorít údržby nástrojov
– určovanie krátkodobých činností
– komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov
– tvorba potrebnej dokumentácie a pracovných postupov
– zlepšovanie strižných nástrojov

– skúsenosti zo všeobecného korporátneho práva
– bankové financovanie
– M&A
– minimálne 2 roky praxe
– anglický jazyk na vynikajúcej úrovni

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial