Pracovné oblasti

– určovanie priorít údržby nástrojov
– určovanie krátkodobých činností
– komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov
– tvorba potrebnej dokumentácie a pracovných postupov
– zlepšovanie strižných nástrojov

– vypracovanie finančných analýz a reportov
– analyzovanie finančných výsledkov spoločnosti
– spolupracovanie pri príprave rozpočtu
– spolupracovanie pri tvorbe finančných plánov
– analyzovanie a interpretovanie vzniknutých odchýlok od rozpočtu

– zodpovednosť za vedenie a implementáciu projektov
– zlepšovanie procesov a produktivity
– zaškolenie aplikácie LEAN metód v praxi
– zdieľanie skúseností
– rôzne finančné benefity, 13. plat

– Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
– Flexibilný pracovný čas, možnosť Home Office
– Ročný bonus
– Práca v dynamickom, motivovanom tíme
– „Sick days“

– skúsenosti zo všeobecného korporátneho práva
– bankové financovanie
– M&A
– minimálne 2 roky praxe
– anglický jazyk na vynikajúcej úrovni

– dizajn produktov na objednávku
– spravovanie databázy elektrotechnických komponentov
– skúsenosť so systémami Solid Edge, CREO
– tvorba elektrotechnickej dokumentácie
– anglický jazyk na aktívnej úrovni

– zavádzanie nástrojov na zvýšenie efektívnosti
– analýza príčin chýb vo výrobe
– tvorba a aktualizácia pracovných postupov
– dohľad a monitorovanie procesov
– zaškolovanie operátorov

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial