Pracovné oblasti

– budete rozvíjať úspešnú sieť ČS
– budete aktívne vyhľadávať lokality a možnosti pre rozvoj
– akvizičná činnosť (príprava zmlúv, prezentácii, CAPEX modelov, reporting)
– vyjednávanie s frančízovými partnermi
– vyjednávanie s majiteľmi nehnuteľností a developermi

– komunikácia s hiring manažérmi
– aktívna komunikácia so zamestnancami, vedenie rozhovorov
– výberové procesy (inzercia, vedenie pracovných pohovorov)
– príprava reportov, organizácia firemných akcií, prezentácia plánov a výsledkov
– komunikácia s personálnymi agentúrami

– zodpovednosť a vedenie tímu zamestnancov prevádzok čerpacích staníc na celkom SK
– kontroling zverených prevádzok čerpacích staníc
– dodržiavanie interných štandardov spoločnosti
– tvorba projektov pre prevádzky čerpacích staníc+ ich implementácia
– komunikácia a komplexné zastrešenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi PH

– zabezpečenie požiadaviek na kvalitu
– riešenie problémov kvality v procese výroby
– zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov
– udržiavanie a zlepšovanie postupov v oblasti kontroly kvality
– vykonávanie interných auditov kvality

– vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly
– podpora výroby v prípade problémov s kvalitou výrobkov
– vykonávanie kvalitatívnych auditov na výstupe
– podporu vedúceho kvality pri validácii plánu kvality nových produktov
– práca v dvojzmennej prevádzke

– Starostlivosť o výrobné procesy
– Zavádzanie nástrojov na zvýšenie efektivity
– Zavádzanie nových výrobných procesov
– Analyzovanie problémov vo výrobnom procese
– Aplikácia metód SPC, FMEA, VSM

– starostlivosť o aktuálne výrobné procesy
– analyzovanie problémov vo výrobnom procese
– zavádzanie optimalizačných nástorojov
– zavádzanie nových výrobných procesov
– aktívny anglický jazyk

X
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial